Innstillinger

Generelle innstillinger

Hvordan vil du at Holte Time skal hente timepriser? Her kan det velges mellom:

  • Aktiviteter, dvs at alle ansatte som fører timer på en aktivitet har samme timepris. Ofte er personer ulikt avlønnet, men dersom lønnsgrunnlaget fra Holte Time benyttes uten timepris, kan dette være et godt alternativ.
  • Stillinger, her er det mulig å differensiere timepris på ulike stillinger, både timepris og pris ut (fakturerbar pris) Ved å klikke på endre knappen her, kan stillinger opprettes/legges til og her finnes det mulighet å sette en stilling som standard i bedriften.
  • Ansatte, dersom denne er valgt, henter systemet lønnssats fra hver person, dvs at alle kan ha ulik avlønning selv om ansatte har samme stilling eller fører på samme aktivitet. Denne innstillingen er godt eget dersom det er behov for å ha med timepris i eksport fil til lønn, samt ha god kontroll på økonomien i prosjektene.

Godkjenning

I dette avsnittet settes godkjenningsnivået til bedriften. Hva betyr dette?

Ett trinns godkjenning: med denne innstillingen kan ansatte låse sine egne timer og kostnader.

To trinns godkjenning: med denne innstillingen kan ansatte sette timer og kostnader klare for godkjenning. Det betyr at noen andre i bedriften låser timene i etterkant.

Tre trinns godkjenning: med denne innstillingen setter ansatte timer og kostnader klare for godkjenning. Prosjektleder/Bas/Formann har mulighet til å godkjenne timer han/hun er ansvarlig for. En tredje person kan låse timer. Selv om denne innstillingen er på, er det fullt mulig å låse timer, uten at de er godkjent.

Mannskapsliste integrasjon

Er mannskapsliste integrasjon aktivert, får du mulighet til å legge til en standard aktivitet fra aktivitetsmalene. Det aktiviteten som settes som standard her, vil være gjeldende for timer som blir overført fra mannskapslisten til Holte Time. Det er mulig å overstyre dette på selve timeføringen, eller pr prosjekt. Gå da til prosjekt fanen – time – innstilling – mannskapsliste.

For bedrifter som jobber produksjonsbasert, er det mulig å angi en tidsavgrensning f.eks:

06:00-07:00 sett til kl 07:00

15:15-15:25 sett til kl 15:15  

Kostnadsrater

Er det huket av for automatisk oppdatering av kostnadsrater, vil kostnadsmalene som omhandler diett og bilgodtgjørelse oppdateres seg automatisk ihht statens satser. Er kostnadsmalene endret eller slettet blir ikke pris ut endret.

Tegnsetting

Det er mulig å benytte ulik tegnsetting når det gjelder fileksport fra Holte Time eksport.  

Lunsj innstilling

Her settes lunsj innstilling til bedriften. Denne trekkes automatisk fra dersom start / stopp benyttes

Sosiale og administrative kostnader

Her settes %sats for sosiale og administrative kostnader. Dette kommer på toppen av ansattes timelønn og er grunnlag for beregning av kostpris.

Scroll to Top