Startside hjelpesenter » Arkiver for Geir Håstein

Forfatternavn:Geir Håstein

Oppgaver – Blå sider

Blå sider er FDV-nøkkelens oversikt over drifts, vedlikehold og utskiftingsoppgaver. Disse oppgavene brukes til å lage driftsbudsjetter, vedlikeholdsplaner og generell kalkulasjon av slike oppgaver. Det er disse oppgavene budsjettene på Bygningssidene er bygget opp av. Oppgavene er bygget opp av poster fra NS3424 (eller lignende), lagt til et vedlikeholdsintervall og en tilknytning til bygningsdel. Først …

Oppgaver – Blå sider Les mer »

Bygninger – Røde sider

FDV-nøkkelens Røde sider er der du finner være forslag til kalkyler. Disse er ment som en hjelp, men er ikke komplette. Sammen med egne erfaringstall og andre kilder er FDV-nøkkelen et godt hjelpemiddel for å fastsette et driftsbudsjett. FDV-nøkkelen er bygget opp etter NS3454, men endel konti er utelatt. Først velger man bygningstypen som er …

Bygninger – Røde sider Les mer »

Scroll to Top