Røde sider

FDV-nøkkelens Røde sider er der du finner være forslag til kalkyler. Disse er ment som en hjelp, men er ikke komplette. Sammen med egne erfaringstall og andre kilder er FDV-nøkkelen et godt hjelpemiddel for å fastsette et driftsbudsjett. FDV-nøkkelen er bygget opp etter NS3454, men endel konti er utelatt. Først velger man bygningstypen som er …

Røde sider Les mer »