Startside hjelpesenter » HoltePortalen » FDV-nøkkelen » Oppgaver – Blå sider

Oppgaver – Blå sider

Blå sider er FDV-nøkkelens oversikt over drifts, vedlikehold og utskiftingsoppgaver. Disse oppgavene brukes til å lage driftsbudsjetter, vedlikeholdsplaner og generell kalkulasjon av slike oppgaver. Det er disse oppgavene budsjettene på Bygningssidene er bygget opp av.

Oppgavene er bygget opp av poster fra NS3424 (eller lignende), lagt til et vedlikeholdsintervall og en tilknytning til bygningsdel.

Først velger man aktuell bygningsdel (1), finner en oppgave som passer og ser om innholdet er riktig (2), og leser ut anbefalte vedlikeholdsintervaller, tidsbruk og kostnader.

Scroll to Top