Hjem » HoltePortalen » FDV-nøkkelen » Røde sider

Røde sider

FDV-nøkkelens Røde sider er der du finner være forslag til kalkyler. Disse er ment som en hjelp, men er ikke komplette. Sammen med egne erfaringstall og andre kilder er FDV-nøkkelen et godt hjelpemiddel for å fastsette et driftsbudsjett.

FDV-nøkkelen er bygget opp etter NS3454, men endel konti er utelatt.

Først velger man bygningstypen som er aktuell, så kan størrelsen på bygget justeres.

Scroll to Top