Hjem » HoltePortalen » FDV-nøkkelen » Bygninger – Røde sider

Bygninger – Røde sider

FDV-nøkkelens Røde sider er der du finner være forslag til kalkyler. Disse er ment som en hjelp, men er ikke komplette. Sammen med egne erfaringstall og andre kilder er FDV-nøkkelen et godt hjelpemiddel for å fastsette et driftsbudsjett.

FDV-nøkkelen er bygget opp etter NS3454, men endel konti er utelatt.

Først velger man bygningstypen som er aktuell (1), så kan størrelsen på bygget justeres (2).

Når størrelsen er valgt kan man lese ut kostnader for eiendommens standard (3), og for utvalgte underkonti i standarden (4).

Scroll to Top