Flettefelter

Under finner du en oversikt over flettefelter i HoltePortalen, disse kan benyttes i malene dine til å «flette inn» relevant informasjon der hvor det er hensiktsmessig. Det finnes to ulike måter å benytte seg av disse flettefeltene på.

Sett inn funksjon i «Holte editor»

I Holte editor Under fanen «Reporting» finner du funksjonen «Insert merge field». Her kan du velge fra en liste over flettefelter som er tilgjengelige. Det ligger en komplett liste over flettefelter som er tilgjengelige og hvilken informasjon de innhenter lenger ned i innlegget.

Manuell innskrivning av flettefelt

Du kan også manuelt skrive inn disse flettefeltene i word og excel filer fra HoltePortalen, eller lokalt på din maskin også laste opp til HoltePortalen. Det er da viktig at du skriver flettefeltet nøyaktig likt som det er lister under med store / små bokstaver, mellomrom og andre spesialtegn, hvert flettefelt må også pakkes inn med «<>».

Hvis du har skrevet inn flettefeltet helt korrekt vil det bli erstattet med korrekt innhold i det filen lastes opp på til et prosjekt, eller en kontakt osv. I de tilfellene hvor det er flettefelter men vi ikke finner noe relevant informasjon vil flettefeltet etterlate et tomt område. Dette kan skje hvis du har lagt inn flettefelt for kunde -> organisasjonsnummer men organisasjonsnummer ikke er fylt ut på kontakten.

Vi har egne flettefelter for:

  • Dato
  • Innlogget bruker
  • Eget firma
  • Ansatt
  • Kontakt
  • Prosjekt
  • Kunde
  • Tiltakshaver
  • Ansvarlig søker

Flettefelter

Dato
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjonBeskrivelse
<@@DATO@@>«@@dato@@»Nåværende dato (f.eks. 08.11.2023)
<@@DATO_LANG@@>«@@dato_lang@@»Nåværende dato i langt format (f.eks. onsdag 8. november 2023)
<@@DAG@@> –«@@dag@@»Nåværende ukedag (f.eks. onsdag)
<@@DAG_NR@@>«@@dag_nr@@»Nåværende dag, bare dato (f.eks 12.)
<@@MÅNED@@>«@@måned@@»Nåværende måned (f.eks. November)
<@@MÅNED_NR@@>«@@måned_nr@@»Nåværende måned (f.eks. 11.)
<@@ÅR@@>«@@år@@»Nåværende år (f.eks 2024)
Innlogget bruker
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjonBeskrivelse
<BR_Navn>«br_navn»Fult navn for innlogget bruker
<BR_E-post>«br_e-post»E-post adresse for innlogget bruker
Eget firma
Manuell innskrivning«Sett inn» funksjonBeskrivelse
<CompanyName>«companyname»Navn på firma
<CompanyEmail>«companyemail»E-post for firma
<CompanyPhone>«companyphone»Telefon for firma
<CompanyMobile>«companymobile»Mobil for firma
<CompanyOrganizationNo>«companyorganizationno»Organisasjonsnummer for firma
<CompanyVatOrganizationNo>«companyvatorganizationno»Vat organization nummer for firma
<CompanyPostAddressInfo>«companypostaddressinfo»Post adresse for firma
<CompanyOfficeAddressInfo>«companyofficeaddressinfo»Besøksadresse for firma
<CompanyInvoiceAddressInfo>«companyinvoiceaddressinfo»Fakturaadresse for firma
<CompanyDeliveryAddressInfo>«companydeliveryaddressinfo»Leveringsadresse for firma
Ansatt
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjonBeskrivelse
<EmployeeFirstName>«employeefirstname»Fornavn for ansatt
<EmployeeLastName>«employeelastname»Etternavn for ansatt
<EmployeePhone>«employeephone»Telefonnummer for ansatt
<EmployeeAddressInfo>«employeeaddressinfo»Adresseinfo for ansatt
<EmployeeDateOfEmployment>«employeedateofemployment»Ansettelsedato for ansatt
<EmployeeProbationLength>«employeeprobationlength»Prøvetid for ansatt
<EmployeeSalary>«employeesalary»Lønn for ansatt
<EmployeeSalaryTimeSpan>«employeesalarytimespan»Lønn per: Time / Dag / Uke etc
<EmployeeOvertimeBasis>«employeeovertimebasis»Overtidsgrunnlag for ansatt
<EmployeeOvertime1>«employeeovertime1»Overtid 1 for ansatt
<EmployeeOvertime1Percent>«employeeovertime1percent»Overtidprosent 1 for ansatt
<EmployeeOvertime2>«employeeovertime2»Overtid 2 for ansatt
<EmployeeOvertime2Percent>«employeeovertime2percent»Overtidsprosent 2 for ansatt
<EmployeeWorkingHours>«employeeworkinghours»Arbeidstimer for ansatt
<EmployeePaymentTime>«employeepaymenttime»Lønnsdato for ansatt
Kontakt
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjonBeskrivelse
<ContactName>«contactname»Kontaktens navn
<ContactEmail>«contactemail»Kontaktens e-post
<ContactPhone>«contactphone»Kontaktens telefon
<ContactWebAddress>«contactwebaddress»Kontaktens web-adresse
<ContactOrganizationNo>«contactorganizationno»Kontaktens organisasjonsnummer
<ContactPostAddressInfo>«contactpostaddressinfo»Kontaktens postadresse
<ContactOfficeAddressInfo>«contactofficeaddressinfo»Kontaktens besøksadresse
<ContactInvoiceAddressInfo>«contactinvoiceaddressinfo»Kontaktens fakturaadresse
<ContactDeliveryAddressInfo>«contactdeliveryaddressinfo»Kontaktens leveringsadresse
Prosjekt
Manuell innskrivning«Sett inn» funksjonBeskrivelse
<ProjectName>«projectname»Prosjektnavn
<ProjectNumber>«projectnumber»Prosjektnummer
<P_Gatenavn>«p_gatenavn»Prosjekt gatenavn
<P_Gatenr>«p_gatenr»Prosjekt gateNR
<P_Postbox>«p_postbox»Prosjekt postboks
<P_Postnr>«p_postnr»Prosjekt postkode
<P_Poststed>«p_poststed»Prosjekt by
<P_GNR>«p_gnr»Prosjekt gårdsnummer
<P_BNR>«p_bnr»Prosjekt bruksnummer
<P_FNR>«p_fnr»Prosjekt festenummer
<P_SNR>«p_snr»Prosjekt seksjonsnummer
<P_2nd_Line>«p_2nd_line»Prosjekt andre adresse
<p_Kom_Navn>«p_kom_navn»Prosjekt kommune
<p_Kom_Nr>«p_kom_nr»Prosjekt kommunenummer
Kunde
Manuell innskrivning«Sett inn» funksjonBeskrivelse
<K_Navn>«k_navn»Kunde navn
<K_Orgnr>«k_orgnr»Kunde organisasjonsnummer
<K_Telefon>«k_telefon»Kunde telefonnummer
<K_Kontaktperson>«k_kontaktperson»Kunde kontaktperson fult navn
<K_Mobil>«k_mobil»Kunde mobil
<K_E-post>«k_e-post»Kunde e-post adresse
<K_Gatenavn>«k_gatenavn»Kunde gatenavn
<K_Gatenr>«k_gatenr»Kunde gateNR
<K_Poststed>«k_poststed»Kunde by
<K_Postnr>«k_postnr»Kunde postkode
Tiltakshaver
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjon Beskrivelse
Offentlig virksomhet:  
<THFOR_Firmanavn>«thfor_firmanavn»Tiltakshaver navn
<THFOR_Orgnr>«thfor_orgnr»Tiltakshaver organisasjonsnummer
<THFOR_Adresse>«thfor_adresse»Tiltakshaver adresse (gatenavn og nr)
<THFOR_Postnr>«thfor_postnr»Tiltakshaver postkode
<THFOR_Poststed>«thfor_poststed»Tiltakshaver by
<THFOR_Kontaktperson>«thfor_kontaktperson»Tiltakshaver kontaktperson (Fult navn)
<THFOR_E-post>«thfor_e-post»Tiltakshaver kontaktperson e-post
Enkeltperson:  
<TH_Navn>«th_navn»Ansvarlig søker navn
<TH_Adresse>«th_adresse»Ansvarlig søker adresse
<TH_Postnr>«th_postnr»Ansvarlig søker postkode
<TH_Poststed>«th_poststed»Ansvarlig søker by
<TH_E-post>«th_e-post»Ansvarlig søker e-post
Ansvarlig søker
Manuell innskrivning «Sett inn» funksjon Beskrivelse
<AS_Firmanavn>«as_firmanavn»Ansvarlig søker firmanavn
<AS_Orgnr>«as_orgnr»Ansvarlig søker organisasjonsnummer
<AS_Adresse>«as_adresse»Ansvarlig søker adresse (Gatenavn og nr)
<AS_Postnr>«as_postnr»Ansvarlig søker postkode
<AS_Poststed>«as_poststed»Ansvarlig søker by
<AS_Telefon>«as_telefon»Ansvarlig søker telefon
<AS_Kontaktperson>«as_kontaktperson»Ansvarlig søker kontaktperson
<AS_Mobil>«as_mobil»Ansvarlig søker mobil
<AS_E-post>«as_e-post»Ansvarlig søker e-post adresse
Scroll to Top