Historiske nabomerknader

Normalt skal nabomerknader lastes opp i statusfanen i kapittelet «Nabovarsling». Dersom du har utarbeidet og sendt ut nabovarselet i et annet system, vil ikke dette være mulig da statusfanen er helt tom. I slike tilfeller lastes nabomerknader opp som historiske nabomerknader i fanen «Behandling».

  1. Åpne behandlingsfanen i kapittelet Nabovarsling.
  2. I panelet «Merknader fra naboer» svares ja på spørsmålet om det er mottatt merknader til tiltaket.
  3. Velg så at du har merknader fra nabovarsling som er laget i et annet system. Knappen «Last opp historisk nabomerknad» kommer til syne.
  4. Klikk på knappen «Last opp historisk merknad» og last opp merknadene. Nabomerknadene får da riktig vedleggstype og antall merknader telles korrekt i Holte ByggSøk.

Skjermbilde 1: Historiske merknader – Hvordan laste opp merknader der nabovarslingen er utført i et annet system

Husk at også nabovarsel og kvittering for nabovarsel må lastes opp i søknaden.

Scroll to Top