Naboliste

Nabolisten oppdateres ikke automatisk!

Når du har hentet inn nabolisten fra kart til nabovarslingen, vil ikke endringer i matrikkelen komme inn automatisk. Vi anbefaler derfor at du venter med å hente inn naboene til du er klar for å sende nabovarselet, slik at du sender til de naboene som er registrert som eiere i matrikkelen ved nabovarslingstidspunktet.

Tips!
Under knappen «Rapporter» kan du finne dokumentasjon på når naboer ble hentet fra kart.

Scroll to Top