Død nabo

Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) har uttalt at det er mulig å unnlate nabovarsling der mottaker av varselet er død og dødsboet eller boets adresse ikke framgår av matrikkelen. De konkluderer videre med at pbl. § 21-3 ikke gir hjemmel til å kreve at ansvarlig søker foretar ytterligere undersøkelser.

Les hele uttalelsen her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-21-3-departementet-besvarer-sporsmal-om-nabovarsel-nar-mottaker-er-dod/id2914549/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220526

Scroll to Top