Kopiere søknad

I Holte ByggSøk kan du opprette en ramme- eller ettrinns søknad ved å kopiere en eksisterende byggesøknad. Den nye søknaden som opprettes, kan gjenbruke både ansvarlige foretak, vedlegg og opplysninger gitt i de ulike kapitlene.

Du kan opprette kopi av søknad når du har opprettet et prosjekt, men før du oppretter søknad om tillatelse. Bruk knappen «Opprett ramme/ett-trinns fra kopi», som du finner på hovedsiden til «Byggesøknad» i Holte ByggSøk.

Skjermbilde 1 – Kopiere søknad: Viser hvilken knapp du skal trykke på for å opprette en kopi av en eksisterende byggesøknad

  1. Søk først etter prosjektet du vil kopiere. Finnes det en søknad som kan kopieres, vil denne vises til høyre for prosjektnavnet.
  2. Velg så hvilket innhold som ønskes kopiert over i ny søknad. Du må bla nedover for å se de neste valgene.

Panelet «Kapitler»

Her velger du hvilke kapitler som skal kopieres fra den eksisterende søknaden til den nye. Den informasjonen som er fylt ut i kapitlene du kopierer, blir med over i den nye søknaden. Det er imidlertid ikke mulig å kopiere kapitlene «eiendom/byggested», «ansvar» og «gjennomføringsplan.

Panelet «Vedlegg»

Her vises hvilke vedlegg som kan kopieres til den nye søknaden. Kryss av for hvilke vedlegg du vil ha med.

Panelet «Fag og foretak»

Ønsker du også å bruke de samme ansvarlige foretakene i den nye søknaden, velges disse her.

Skjermbilde 2 – Kopiere søknad: Viser hvilke deler av søknaden du kan kopiere. Huk av for det du vil ha med i den nye søknaden, scroll nedover til de neste valgene.


Planlagt tiltak og tiltakstyper

Planlagt tiltak og tiltakstyper kopieres automatisk. Dette kan justeres etter at søknaden er opprettet ved å trykke på knappen «Planlagt tiltak» over søknaden.

Skjermbilde 3 – Opprettet søknad: På knappen «Planlagt tiltak» kan du endre tiltak og tiltakstyper.
Scroll to Top