Startside hjelpesenter » HoltePortalen » Holte Kjørebok » Service og vedlikehold

Service og vedlikehold

Ønsker du å ha kontroll på bilholdet, kan du enkelt få dette i Holte Kjørebok. Vi har løsninger for EU-kontroll, Service og annet type vedlikehold.

EU kontroll

Om du hentet data om kjøretøyet når du registrerte det vil du automatisk fått en frist for EU-kontroll inn i systemet (og sist EU-kontroll om det tidligere er utført en EU-kontroll). Har du ikke dette kan du skrive inn manuelt.

Sett opp varsling
 1. Trykk på bjellesymbolet for å sette opp varslinger
 2. Her er det to varslinger, en for å varsle noe i forkant av frisk slik at du kan bestille time og en som varslet oppsatt time.
 3. Velg hvem som skal varsles for begge de to varslingene. For varsling om frisk kan det være lurt å velge en kjørebokadministrator men for varsel om oppsatt time kan det være lurt å ha med sjåfør av kjøretøyet også.
 4. Velg deretter hvor lange før du ønsker varsel og hvordan du vil varsles
Planlegg og gjennomfør kontroll

Når det nærmer seg frist for EU-kontroll og du bestiller time kan du opprette denne timen i systemet.

 1. Trykk på «Planlegg EU-kontroll» og fyll inn detaljene. Datoen som foreslås er fristen for kontroll men her kan du fylle inn tidspunktet du faktisk skal til kontroll.
 2. Den valgte datoen vil varsles om du har satt opp regler for det.
 3. Når kontrollen er gjennomført kan du trykke gjennomfør for å skrive inn ytterligere detaljer og om ønskelig laste opp rapport fra kontrollen.
 4. Neste frist for kontroll vil automatisk oppdatere seg når du gjennomfører kontrollen.

Service

Service bruker ofte enten tid eller antall kilometer kjørt når en beregner tid for neste service. Her finnes det ikke noe API slik som på EU kontroll slik at du få rinn tallene helt automatisk. Men etter at første service er gjennomført vil systemet beregne tallene selv. Første gang må dette settes opp manuelt.

Første gangs oppsett
 1. Velg forrige service dato og kilometerstand ved denne servicen om du kjenner til denne informasjonen.
 2. Skriv inn tidsintervall og kilometerintervall på kjøretøyet.
 3. Om du fyller inn de to første vil faktisk dato for service og kilometerstand for service fylles ut. Om du ikke kjenner tallene i punkt en må du fylle ut dette selv.
Varsler

Du kan sette opp varsler her på samme måte som på EU-kontroll, men her vil man ikke bare se på tid, men også sette opp varsel som varsle i det man er et antall kilometer unna planlagt kilometerstand for neste service. Planlagt service settes opp akkurat likt som EU-kontrollen

Planlegg og gjennomfør service

Når det nærmer seg frist for service enten ved kilometerstand eller tid og du bestiller time kan du opprette denne timen i systemet.

 1. Trykk på «Planlegg service» og fyll inn detaljene. Datoen som foreslås er fristen for kontroll men her kan du fylle inn tidspunktet du faktisk skal til kontroll.
 2. Den valgte datoen vil varsles om du har satt opp regler for det.
 3. Når kontrollen er gjennomført kan du trykke gjennomfør for å skrive inn ytterligere detaljer og om ønskelig laste opp rapport fra kontrollen.
 4. Neste frist for kontroll vil automatisk oppdatere seg når du gjennomfører kontrollen. NB! Ved gjennomføring av service er det viktig å fylle inn kilometerstand da dette vil være grunnlag for beregning av neste kontroll.

Vedlikehold

Under valget for vedlikehold kan du planlegge og registrere alt annet vedlikehold som ikke er EU kontroll og service. Dette er kan være ting som dekkskift, ruteskift etc. Det fungerer på akkurat samme vis som Service eller EU kontroll, men planlegging varsling og gjennomføring av planlagt vedlikehold

Hold oversikt!

Etter dette er satt opp for alle kjøretøyene i bedriften er det enkelt å holde oversikt over dette. Varslinger vil komme til valgte personer, men du kan også bruke listen over kjøretøy for å få et overblikk.

Om du går til «Kjøretøy» i menyen vil du få en veldig godt overblikk over kjøretøyene deres. Her kan du se dager til neste EU kontroll eller service, kilometer til neste service. Du kan se når det sist var registrert kilometerstand med mer.

Ønsker du en oversikt over gjennomførte og planlagt vedlikehold kan du gå til «Oversikt i menyen. Deretter velge fanen «Service og vedlikeholdsoppgaver». Her har du oversikt over alt planlagt og gjennomført vedlikehold. Du kan også planlegge og gjennomføre direkte herfra.

Scroll to Top