Faktura

Fakturaoversikt

Du kan både lage fakturaer, purre, og registrere innbetalinger. Øverst på siden under «alle fakturaer» vises ett sammendrag av kundefordringer. Her vises det både antall fakturaer, sum, ikke forfalt, og antall dager fakturaen har ligget ute. 

I tabellen ovenfor vises en liste med sendte fakturaer. Hvis du trykker på pilen helt til venstre vil fakturalinjen utvide seg og du får opp informasjon i detalj om hva som har skjedd på denne fakturaen.

I tabellen under vises detaljer om utstedt dato, om det er sendt purringer, ført innbetalinger, faktura vedlegg, og mulighet for å legge inn kommentarer på fakturaen. Se eget avsnitt for hvordan opprette purringer og lage innbetalinger (finnes under knappen handlinger)

Handlinger

Når en faktura er utstedt er den låst for endringer. Dette fordi faktura er grunnlaget som skal til regnskap og kan ikke endres på. Under knappen «handlinger» har vi lagt til rette for å kunne lage følgende:

  • Kreditnota, det kan opprettes en kreditnota på en utstedt faktura (det er ikke støtte for å opprette kreditnota uten en motpost).
  • Purring, hvis en faktura ikke er betalt til forfall, er det mulig å sende purring fra systemet. Det legges da på purregebyr, som settes opp under innstillinger.
  • Innbetaling, med denne funksjonen kan det legges inn manuell innbetaling. Det er støtte for å hente innbetalingsfil fra nets under import/eksport.
  • Legge til refusjon, med denne funksjonen er det mulig å reversere for mye betalt på en faktura. Dette brukes til å balansere utestående beløp.
  • Opprette kopi av en faktura
Scroll to Top