Selvbygger

Det er foreløpig ikke laget støtte for selvbyggeransvar i Fellestjenester bygg, og det finnes derfor ingen løsning for digital signering av selvbyggerblanketter i Holte ByggSøk.

 • Selvbygger er en privatperson og kan derfor ikke være ansvarlig søker i Holte ByggSøk før det er laget støtte for dette i Fellestjenester bygg.
 • Selvbygger kan ha ansvar for PRO og UTF, men kan ikke signere digitalt.

Skal du benytte selvbyggeransvar for PRO/UTF må du inntil videre løse dette slik:
 1. I «Fag og foretak», hvor man setter opp gjennomføringsplanen, trykker du på Legg til-knappen.
 2. I skjermbildet som åpnes, sidemeny ‘1. Ansvarsområde’, legger du inn funksjon, tiltaksklasse og ansvarsområde.
 3. Gå deretter til sidemeny ‘2. Ansvarlig foretak’ hvor du registrerer informasjon om selvbygger.
 4. Minstekravet til informasjon er å registrere et firmanavn. Siden selvbygger ikke er et firma, så må du fylle ut selvbyggers navn her manuelt. Vi anbefaler at du legger til teksten «Selvbygger» bak navnet da dette er informasjon som blir synlig i gjennomføringsplanen.
  • Firmanavn: «Navn – Selvbygger» (eks: Ola Nordmann – Selvbygger)
 5. Trykk Ok og selvbyggeransvaret legges til gjennomføringsplanen.

Last opp manuelt signert blankett for søknad om selvbygger under kapittelet «Ansvar» inne i søknaden.

Skjermbilde 1: Fag og foretak – Hvordan registrere selvbyggeransvar i gjennomføringsplanen

Når selvbygger er ferdig med sine arbeider, skal blankett 5187 – Egenerklæring for selvbygger fylles ut og signeres. Denne lastes opp manuelt der samsvarserklæringen ville blitt lastet opp, under kapittelet «Ansvar» inne i søknaden.

Blanketter for selvbygger

Blanketter for manuell utfylling, herunder de blankettene selvbygger skal signere, finner du i modulen som heter «Blankett»:

 • 5184 – Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig
 • 5187 – Egenerklæring for selvbygger

Scroll to Top