Hjem » HoltePortalen » Holte ByggSøk » Ansvar og gjennomføringsplan » Endring av ansvarlig søker

Endring av ansvarlig søker

Dersom du skal bytte ansvarlig søker i en byggesak, må du gjøre en manuell jobb. Det er foreløpig ikke laget støtte for blanketten «Melding om endring av ansvarsrett» hos Fellestjenester Bygg, og det finnes derfor ingen løsning for digital utfylling og signering av blanketten i Holte ByggSøk.

Blanketter for manuell utfylling finner du i modulen som heter «Blankett». Signert blankett 5181 kan lastes opp som vedlegg til søknaden hvor du skal overta som ansvarlig søker (SØK). Den skal signeres av tiltakshaver ved bytte av SØK.

Selv om det ikke står en egen erklæring som skal krysses av for ansvarlig søker i blankett 5181, kan søker fylle ut SØK under funksjon. Med underskriften erklærer man da ansvar for ansvarlig søker funksjonen. Erklæringstekst som krysses av er bare en påminnelse. Ansvaret man tar på seg er bestemt i lov og forskrift. Se vedlagte uttalelse av 21.11.2022 fra DiBK, som bekrefter denne løsningen.

Scroll to Top