Hjem » HoltePortalen » Holte ByggSøk » Ansvar og gjennomføringsplan » Endring av ansvarlig søker

Endring av ansvarlig søker

Dersom du skal bytte ansvarlig søker i en byggesak, for eksempel om du tar over et prosjekt fra en annen søker, må du gjøre en manuell jobb. Det er foreløpig ikke laget støtte for blanketten «Melding om endring av ansvarsrett» hos Fellestjenester Bygg, og det finnes derfor ingen løsning for digital utfylling og signering av blanketten i Holte ByggSøk.

Blanketter for manuell utfylling finner du i modulen som heter «Blankett». Signert blankett 5186-Melding om endring av ansvarsrett, kan lastes opp som vedlegg til søknaden hvor du skal overta som ansvarlig søker (SØK). Den skal signeres av tiltakshaver ved bytte av SØK.

I blankett 5181-Erklæring om ansvarsrett, i tabellen for ansvarsområde, fyller ansvarlig søker ut for SØK-funksjonen og signerer blanketten. Med underskriften erklæres det da ansvar for ansvarlig søker funksjonen. Fordi det ikke finnes egen erklæringstekst for SØK-funksjonen i blanketten, skal det ikke gjøres noen avkrysninger her. Denne teksten er uansett bare en påminnelse – ansvaret man påtar seg er bestemt i lov og forskrift. Se vedlagte uttalelse av 21.11.2022 fra DiBK, som bekrefter denne løsningen for endring av ansvarlig søker.

Utfylt og signert melding om endring av ansvarsrett og erklæring om ansvarsrett for ny SØK lastes opp som vedlegg til suppleringen eller søknaden du skal sende inn.


Endring av SØK i et prosjekt hvor du tidligere har sendt inn søknad fra Holte ByggSøk

Endring av SØK i et prosjekt, hvor det tidligere er sendt inn søknad fra Holte ByggSøk, kan kun gjøres i en supplering. Har du allerede en aktiv suppleringssøknad i byggesaken, hopp da ned til «Opprette supplering» under skjermbilde 2. Dersom du har opprettet en annen type søknad, som ennå ikke er sendt, må denne annulleres for å få endret SØK.

Merk! Du vil ikke få sendt inn søknaden dersom organisasjonsnummeret til SØK ikke lenger eksisterer. Det sjekkes ved innsending at organisasjonsnummeret er gyldig.

Annullere opprettet søknad

Siden du kun kan ha én aktiv søknad om gangen, må du annullere den påbegynte søknaden slik at du får opprettet en suppleringssøknad.

  1. Klikk på X-en ved siden av søknadstittelen på den påbegynte søknaden
  2. Velg «Annullere søknaden»
  3. Trykk «Ok»
Skjermbilde 1: Hvordan du annullerer en påbegynt søknad

Opprette supplering
  1. Trykk «Ny søknad» når du står i ByggSøk, byggesøknad
  2. Velg søknadstype «Supplering av søknad» og velg de aktuelle punktene for suppleringen.
    Ved å holde musepekeren over de små spørsmålstegnene, får du mer informasjon om de ulike alternativene.
  3. Trykk «Ok»

Du må huke av for hvilken søknad du skal supplere, og da velger du den siste innsendte søknadstypen i byggesaken.

Skjermbilde 2: Hvordan opprette en supplering.

Når supplering er opprettet, må du må lage minst ett suppleringspunkt i kapitlet «Supplering».
Trykk på «+ Legg til punkt» og beskriv suppleringen(e) ved å fylle ut påkrevd informasjon. Hold musepekeren over de små spørsmålstegnene for mer informasjon om de ulike punktene du skal besvare.

Du kan redigere tilgangen til de alternative suppleringene ved å trykke på det lille symbolet, som viser en firkant med en penn, til høyre for søknadstittelen.

Skjermbilde 3: Hvordan endre suppleringspunkter i suppleringssøknaden

Blanketter som må vedlegges

Som beskrevet innledningsvis er det ikke laget digital støtte for nødvendige blanketter, men du finner de for manuell utfylling i modulen som heter «Blankett».

  • Signert blankett 5186-Melding om endring av ansvarsrett lastes opp som vedlegg til suppleringen. Den skal signeres av tiltakshaver ved bytte av SØK.
  • Signert blankett 5181-Erklæring om ansvarsrett lastes opp som vedlegg til suppleringen.

PS: Det finnes en opplæringsvideo for bruk av «Blankett» i HoltePortalen under Min side – Opplæring – Videoer – 08 Blankett. Husk å skru på lyd!


Vedlegg: Uttalelse av 21.11.2022 fra DiBK

Scroll to Top