Startside hjelpesenter » HoltePortalen » Bedriftsadministrasjon » Tilganger, lisens og lisensgrupper

Tilganger, lisens og lisensgrupper

Tilganger

Under «Tilganger» bestemmes roller for brukerene. Det er kun en systemadministrator som har tilgang og rettighet til å administrere tilgangene til de andre brukerene i systemet.

Under Bedrift – Bedriftsadministrasjon – Tilganger kan det settes opp rettigheter for de ulike områdene for alle ansatte.

For å se hva de forskjellige rollene gir tilgang til kan man holde musepekeren over spørsmåltegnene ved siden av hvert område. Du kan legge til eller fjerne tilgang ved å huke av/på rollene i sjekkboksene for hver bruker.

Husk å lagre når du har gjort endringer.

Tilgangen/Rollen er det som styrer hvilke av valgene «Min side», «Prosjekt» og «Bedrift» som vil være tilgjengelig for den aktuelle brukeren.

Min side: Passer godt til alle, og dette er det laveste tilgangsnivået en bruker kan ha.

Prosjektområde: Passer godt til de som styrer og gjennomfører prosjekter. Brukere med denne rollen vil automatisk bli satt til prosjektadministratorer i prosjekter de blir lagt til i.

Bedriftsområde: Passer godt til de som skal ha en total oversikt og skal jobbe med maler som brukes i prosjektene.

Systemadministrator

Det høyeste tilgangsnivået du kan ha i HoltePortalen er «Systemadministrator», En systemadministrator har mulighet til å opprette nye brukere, tildele lisenser og endre tilgangen til andre brukere. Som systemadministrator vil du også se alt i de modulene du har lisens på i HoltePortalen. Det vil si alle prosjekter, selv om du ikke er deltager. All informasjon som er lagt inn i personalstyring, alle avvik etc.

For å tildele tilgangen «Systemadministrator» til en bruker må innlogget bruker ha rollen systemadministrator fra før, gå så til «Bedrift – Bedriftsadministrasjon – Personalstyring», klikk endre på brukeren som skal få tilgang systemadministrator og gå til fanen «Konto». Her kan du huke av for «Systemadministrator».

Lisenser

Her settes det opp hvilke moduler de enkelte brukerene skal ha tilgang til.

Tildeling av lisenser vil bestemme hvilke valg en bruker har i menyen til venstre og hvilke valg brukeren har tilgjengelig i app.

Hvis du er usikker på hva en lisens gir tilgang til kan du holde musepekeren over spørsmåltegnet under hver lisens.

Som en hovedregel er lisenser som heter «feltbruker» tiltenkt utearbeidere som skal jobbe mest i app eller på min side.

Lisensgrupper

Lisensgrupper benyttes for de som ser de har mange ansatte med samme oppsett av lisenser. Dette vil være mye mer effektvt både å registrere brukere i systemet, men også å gjøre bytter i lisensoppsett.

  1. Trykk på «Legg til» for å lage en ny lisensgruppe
  2. Gi et passende navn til lisensgruppen
  3. Huk av for de ulike lisensene som skal tildeles brukere i denne gruppen og trykk lagre.
Legge til bruker(e) i lisensgruppe

For å legge brukere til en lisensguppe må du først velge gruppen i nedtrekksmenyen i toppen. Deretter trykke på legg til i gruppe på de brukerne du ønsker.

Scroll to Top