Alternativer

Fra menylinjen velg Verktøy, og deretter Alternativer. En annen vei til denne dialogen er ved hjelp av knappen markert med gult under. I Alternativer kan du gjøre forskjellige innstillinger og standardvalg slik at du kan konfigurere programmet slik du og din bedrift vil ha det.

Fanen brukerinnstillinger
Noen utvalgte innstillinger er listet opp og forklart under.

Generelt

  • Angi om programmet automatisk skal logge på hver gang du starter programmet fra skrivebordet.
  • Angi om programmet skal bruke Outlook for å sende epost.
  • Dersom avhukningen for spørsmålsdialog når en oppgave har forfalt vil du få en dialog opp hver gang en av dine oppgaver har forfalt.

Kalkulasjon

  • Dersom du velger indeksregulering vil dette være som standard slått på når du oppretter nye kalkulasjoner. Du kan skru av og på indeksregulering per kalkulasjon.
  • Velg utvidet bygningsdelsliste dersom du ønsker bygningsdelslisten på tresifret nivå.
  • Dersom du har NS 3420 lisens kan du erstatte Holte sin navngivning på poster du henter fra Holte Prisbase med teksten fra NS 3420.
  • Ønsker du at dokumentasjon som blir lagt til kalkyleobjektet skal følge med når du kopierer må haken for dette settes.
  • Ønsker du at kopiering av kalkyleobjekter skal inkluderere kategorier må haken for dette settes.

Egen prisbase

  • Det er mulig å gjenbruke poster i egen prisbase, på samme måte som ressurser er gjenbrukt. Dette kan være en ide for å lette vedlikeholdet.
  • Du kan velge om egen prisbase skal være mulig å redigere på høyre side. Vi anbefaler at en åpner egen prisbase som en kalkyle dersom en ønsker å redigere denne.

Kolonneinnstillinger
Her kan vi du velge hvilke kolonner du ønsker å se når du kalkulerer, dette er indiviuelle innstillinger.

Fanen påslag

Her setter du de standard verdiene du ønsker at SmartKalk skal bruke hver gang en ny kalkyle blir opprettet.

Fanen tidspåslag

Her velger du hvilke tariffer du ønsker å aktivere og hva som skal være standard påslag.

Fanen kategorier

Kategorier er en måte å tagge kalkulasjonsobjekter på. Dersom du bruker kategorier rett vil du kunne få mye mer ut av kalkylen din. Kategorier på post er det som er mest brukt og som du har mulighet til å filtrere på i rapporter, bestilling og produksjon. Bruk postkategorier til feks lassinndeling, eller kategorier på kalkulasjon for å gruppere dine kalkulasjonsmaler. Vi anbefaler at du tar kontakt med vår support eller meld deg på et kurs for å få mest mulig ut av kategorier.

Fanen bygningstyper

Du kan opprette så mange bygningstyper du ønsker. Dette er en fin måte å sortere de forskjellige elementene som du oppretter i egen prisbase på. Bygningstyper kan være forskjellige leveransebeskrivelser eller måter å bygge på. Lager du et sett med elementer som er tilpasset elementproduksjon eller andre spesielle måter å bygge kan du knytte disse til en bygningstype og dermed lettere få en god oversikt når du leter etter akkurat disse elementene.

Scroll to Top