Altinn og roller

Holte ByggSøk sender informasjon gjennom Altinn. Det betyr ikke at du må være logget på Altinn hele tiden når du jobber med søknaden, men du må logge deg på når du gjennomfører enkelte handlinger.

For at du skal kunne sende opplysninger via Altinn må du ha riktig rettigheter i Altinn. I tillegg må rettigheten være knyttet til det foretaket du skal gjøre oppgaven for i Holte ByggSøk.

  • Om du skal du være ansvarlig søker i bedriften hvor du er ansatt, må din daglige leder tildele deg en rolle i Altinn.
  • Er du underleverandør for en ansvarlig søker i et annen bedrift, må du tildeles riktig rolle i denne bedriften.

Rollen gir deg begrenset tilgang til foretakets innboks i Altinn. Rollen lar deg heller ikke løse andre oppgaver for foretaket enn å utarbeide og signere søknadsdokumentasjonen. Du kan lese mer om dette her: https://info.altinn.no/hjelp/profil/enkelttjenester-og-roller/

Du må logge inn i Altinn når du skal utføre følgende oppgaver:
  • Når du skal nabovarsle
  • Når du skal forhåndsvise søknaden
  • Når du skal signere egen ansvarsrett, samsvars- eller kontrollerklæring direkte inne i Holte ByggSøk
    • Knappen i ansvarskapittelet viser teksten «Signer nå» istedenfor «Send til signering», og forutsetter at både organisasjonsnummer og kontaktperson angitt i «Fag og foretak» er den samme som oppgitt som ansvarlig søker i byggesøknaden.
  • Når du skal sende søknaden inn til kommunen

Samtykke som tiltakshaver på vegne av et foretak

Som tiltakshaver må du samtykke til at ansvarlig søker kan sende byggesøknaden videre til kommunen for saksbehandling. Dersom du skal samtykke på vegne av et foretak, må du ha rettigheter til dette i Altinn. Du må enten ha rollen «Plan- og byggesak», «Kommunale tjenester» eller enkeltrettigheten «Samtykke til byggeplaner».

Scroll to Top