Manuell nabovarsling

Det enkleste er å sende nabovarsler digitalt, men kanskje tiltakshaver for eksempel ønsker å samle inn underskrifter for en raskere nabovarslingsprosess?

For å nabovarsle manuelt gjør du følgende:

  1. Åpne fanen «Naboliste» og legg til naboer fra kart.
  2. I fanen «Nabovarsel» opprettes nabovarsel. Fyll ut påkrevde opplysninger slik at alle røde kryss forsvinner. Knappen «Send til Altinn» blir da aktiv (se gul markering i skjermbildet under).
  3. Istedenfor å sende til Altinn, trykker du på den lille pilen til høyre (punkt 3 i skjermbildet under) og velger «Varsle manuelt».
  4. I modalen som åpnes, velger du hvilke naboer som skal varsles manuelt og hvilken dato varslingen skal gjennomføres. Når det er gjort, trykker du på knappen «Manuell varsling».

Skjermbilde 1 – Manuell nabovarsling i Holte ByggSøk

  1. Gå videre til fanen «Status» og kryss av for de naboene som skal varsles manuelt.
  2. Trykk på «Lag kvittering». Utfylt kvittering for nabovarsel åpnes, som du kan laste ned eller skrive ut.
  3. Obs! Dersom flere eiendommer har samme eier, huk av for «Vis tilknyttede varsler» og velg alle eiendommene du skal varsle manuelt før du lager kvittering. Dette må gjøres for å få med alle eiendommene i blanketten.

Skjermbilde 2 – Manuell nabovarsling: Hvordan lage kvittering til bruk for manuell varsling av naboer

Husk å legge ved sammendraget av nabovarselet og vedleggene til de du skal varsle manuelt. Sammendraget finner du på samme nedtrekksmeny som «Varsle manuelt» (se skjermbilde 1).

Scroll to Top