Startside hjelpesenter » HoltePortalen » FAQ Holte Kjørebok

FAQ Holte Kjørebok

Jeg har ny bil, hvordan flytter jeg den digitale kjøreboken min?
 • Register ditt nye kjøretøy på Bedrift – Kjørebok – Kjøretøy.
 • Klikk «Legg til» og fyll inn de nødvendige opplysningene.
 • Etter du har registrert din nye bil må du frigjøre GPS-loggeren. Dette gjøres ved å klikke endre på ditt gamle kjøretøy, finn frem til feltet for GPS-logger og fjern innholdet.
 • Klikk endre på din nye bil og legg til GPS-loggeren du nettopp frigjorde.
 • Du kan trygt slette ditt gamle kjøretøy uten å slette noen turer.

Se videoveiledning

Hvilken biltype skal jeg velge?

Yrkesbil

Velg Yrkesbil dersom du har en bil eid av firma og den ansatte ikke får lov til å bruke bilen til privat kjøring. Alle utførte turer er synlige for administrator uavhengig om det er private eller yrkesturer.

Firmabil

Velg Firmabil dersom du har en bil eid av firma og den ansatte får lov til å bruke bilen til privat kjøring. Med denne biltypen blir alle utførte turer som er satt til yrkeskjøring synlig for administrator, mens detaljer fra private turer holdes skjult.

Privatbil

Velg Privatbil dersom du, eller ansatte har privatbil og vil regne ut kjøregodtgjørelse. Turen blir ikke synlig for administrator før turen settes som yrkeskjøring og er låst av sjåføren.

Hvordan endrer eller legger jeg til mulige sjåfører på et kjøretøy?
 • Gå til Bedrift – Kjørebok – Kjøretøy og velg kjøretøyet du vil legge til en mulig sjåfør på.
 • Gå til Bil/ bruker-koblinger
 • Trykk legg til kobling og velg en bruker som skal disponere kjøretøyet
 • Brukeren som velges vil nå kunne se kjøretøyet på min side og i app
 • Er det flere brukere på et kjøretøy bør brukeren som skal benytte kjøretøyet sjekke inn før kjøretøyet brukes for å kunne sette rett sjåfør. Gjør man ikke dette må man finne turene i etterkant og sette korrekt sjåfør.

Se videoveiledning

Hvordan endrer jeg fra yrkestur til privattur?

Dette må gjøres etter at en tur er ferdig kjørt på Min side – Kjørebok – Turer. Klikk på detaljer på turen du ønsker å redigere og velg privat/yrkeskjøring. Det kan også gjøres fra Kjørebok-appen, klikk deg inn på turdetaljer og endre type til privat/yrke.

Se videoveiledning

Hvordan registrere bomkostnader?

Huke av for «Slå på automatisk bomregistering» inne på kjøretøyet under Kjørebok – Kjøretøy. I tillegg må du fylle ut følgende informasjon om kjøretøyet:

 • Vekt
 • Utslippstype
 • Drivstofftype

Du kan også legge inn kostnader manuelt ved å trykke på «Detaljer» for turen og «Legg til» under Kostnader.

Se videoveiledning

Hvordan få ut data/rapport på kjøregodtgjørelse

Ansatte kan enkelt ta ut rapport til kjøregodtgjørelse. For å få ut data må dette være på plass:

 • Registrert bil (biltype) som privatbil inne i systemet.
 • Koblet bilen mot rett bruker inne på «Bil/bruker-koblinger».
 • Den ansatte som skal ha kjøregodtgjørelse må sette noen innstillinger på turen.
  • Sett turen han/hun skal ha kjøregodtgjørelse for til en yrkestur.
  • Låst turen
 • Administrator kan nå se turen og ta ut rapport «Rapport for privat kjøretøy».
Hva gjør jeg ved årsslutt?

Det er flere rapporter som gir deg god oversikt ved årsslutt:

Rapport for privat kjøring for ansatte

 • Gå til bedriftsområdet -> Kjørebok->Rapporter.
 • Den som er best tilpasset er Ansatte sammendrag.
 • Sett innstillinger på alle kjøretøy
 • Velg hvilke ansatte du ønsker å ta ut data på (de som skattes etter individuell verdsettelse)
 • Velg perioden (velg «valgfri» for å velge egendefinert start og slutt)
 • Trykk på «Vis rapport»
 • Her vil du se antall private kjørte kilometer på et år. Dette tallet kan multipliseres med 3,4 for å finne grunnlag for beskatning.

Rapport for total oversikt over kjøregodtgjørelse

 • Gå til bedriftsområdet -> Kjørebok->Rapporter.
 • Velg rapport Rapport for privat kjøretøy
 • Velg hvilket kjøretøy du vil se data på.
 • Velg deretter periode (velg «valgfri» for å velge egendefinert start og slutt).
 • Trykk på «Vis rapport»
Kjøreboken registrerer ikke turer eller er unøyaktig

Dersom det er problemer med registrering av turer kan du prøve følgende:

 • Ta ut kjørebok-enheten fra ODB-inngangen i bilen.
 • La den ligge uten å være tilkoblet et døgn, slik at Holte Kjøreboken blir helt tømt for strøm.
 • Dagen etter setter du kjørebok-enheten inn i ODB-inngangen i bilen igjen og ser om turer blir registrert i løpet av dagen.
 • Følg gjerne med på turene neste 1-2 dagene.

Dersom ingen turer blir registrert i Holteportalen eller i Holte kjørebok appen, kontakt support så hjelper vi deg.

Scroll to Top