Hjem » HoltePortalen » Holte Time » Holte Time - Bedrift » Innstillinger – lønn og fravær

Innstillinger – lønn og fravær

Lønnsarter

Her anbefaler vi å ta ut lønnsartliste fra det lønnssystemet som benyttes. Hvert lønnssystem har egen lønnsartliste. Sørg for at listen også inneholder både lønnsartnummer og navn på lønnsarten.

Legg til lønnsarter ved å klikke «Legg til», fyll inn nødvendig informasjon som lønnsart nr, navn på lønnsarten, beskrivelse og konto nr. Videre er det viktig å velge om lønnsarten skal være aktiv og om den skal inkluderes i mertiden. Dersom den ekskluderes fra mertiden, vil det si at timer ført på denne lønnsarten ikke inngår i beregningsgrunnlaget for mertid.

Videre er det mulig å legge inn faktor på lønnsarten. Eksempel på dette er overtid 50%, faktor settes til 1,5 – da ganges timelønn med 1,5 i timeføringen.

Det er viktig å ha samme lønnsarter i Holte Time som lønnssystemet. Er du usikker, ta kontakt med lønnsansvarlig eller regnskapsfører. Et tips er å opprette lønnsarter først, deretter aktivitetsmaler / kostnadsmaler og knytte riktig lønnsart til riktig aktivitet/kostnad!

Legg til lønnsart fra mal. Systemene det er mulig å hente lønnsarter fra er Visma Lønn, Huldt & Lillevik og danske Lønservice.

Tips! Ved overgang til nytt lønnssystem, anbefaler vi å markere alle lønnsarter med sjekkboks til venstre og trykk på pilen på aktivknappen, sett lønnsartene som inaktive. Opprett deretter nye lønnsarter som blir aktive.

Import lønnsarter

I Holte Time er det mulig å importere lønnsarter.

Her anbefales det å laste ned eksempelfil fra Holte, bruk deretter filen som er lastet ned fra partner og kopier inn alle lønnsarter. Lagre deretter filen og last opp under velg fil, som vist her:

Fraværskoder

Med fraværskoder kan fravær føres og knyttes mot lønn i arbeidsgiverperioden.

Oversikt over ulike fraværskoder finnes i lønnssystemet. Fra Holte Time er det mulig å eksportere fravær. For å gjøre en vellykket eksport av timer og fravær, er det viktig å knytte fraværskode til aktivitet.

For å legge til fraværskoder, benyttes knappen legg til.

Ny fraværskode kan opprettes med å legge inn

  • Fraværskode
  • Navn på fraværet
  • Maks timer knyttet til fraværet (valgfritt) – dersom bedriften jobber 7,5t daglig, vil det være hensiktsmessig å sette en begrensning til f.eks 7,5, slik at det ikke er mulig å føre mer timer enn normal arbeidstid.
  • Beskrivelse – kort info om hva fraværskode benyttes til
  • Aktiv
  • Inkluder i eksport (pr d.d finnes det kun eksport av fravær til et begrenset utvalg lønnssystemer)

For å knytte en fraværskode til aktivitet, må en aktivitet finnes eller opprettes. Dette gjøres under bedrift – time – maler

Fraværsrapport i bedrift

Scroll to Top