Startside hjelpesenter » HoltePortalen » Sjekklister » Kom i gang med sjekklister i HoltePortalen

Kom i gang med sjekklister i HoltePortalen

 • Legge til sjekklister i prosjektet
 • Tilpasse sjekklister for kontroll
 • Gjennomføre kvalitetssikring ved bruk av sjekklister

Legge til sjekklister i prosjektet
 • Hente maler – sjekklister utarbeidet av Holte
 • Hente sjekklister fra et konsern bedriften er en del av
 • Hente sjekklister utarbeidet av egen bedrift – egendefinerte sjekklister eller prosjektmaler
 • Lage sjekklister i prosjektet

Holte har utarbeidet en stor mengde sjekklister for kontroll av søknad, prosjektering og utførelsesarbeider. Disse kan hentes inn i prosjekter.  Det gjør man ved å åpne «Vis maler» og dra innhold fra malsamlingen inn i prosjektet.  

Er bedriften medlem i et konsern og konsernet har publisert egne sjekklister, så vil det vises i en egen fane i oversikten over sjekklistemaler – Konsernmaler.

Dersom bedriften har laget egne sjekklistemaler – vil disse tilsvarende kunne legges til i prosjektet. Sjekklistemaler for bedriften utarbeides i sjekklistemodulen i bedriftsområdet.  

Tilpass sjekklistene for kontroll

Tilpasning av sjekklister innebærer at en legger til tilleggsegenskaper. Det kan være ansvarlig, eventuelle beskrivelser som skal utfylle innholdet i sjekklistene og referanser eller produksjonsunderlag – som viser til hva det skal kontrolleres opp imot.  Slike tilpasninger kan gjøres på gruppenivå og sjekklistenivå.

 • Hvem skal være ansvarlig for å gjennomføre sjekklisten: Når sjekklister dras inn i prosjektet vil innlogget person automatisk settes som ansvarlig for sjekklister eller grupper av sjekklister. I sjekklistemodulen under prosjektområdet kan en også markere i en innstilling at «alle prosjektdeltakere» skal settes som ansvarlige for sjekklister. Dette gjelder sjekklister som legges til etter at denne innstillingen er aktivert.
 • Det kan legges til spesifikke beskrivelser: En beskrivelse kan utype sjekkpunktet med toleranser med mer.  
 • Knytte til Produksjonsunderlag – kravsreferanse eller underlag med filvedlegg: Legges det til fil vil denne kunne åpnes i forbindelse med gjennomføringen av kontrollen. Etter gjennomført kontroll vil referanse til produksjonsunderlaget vises som dokumentasjon på sjekklisten/punktene. Produksjonsunderlag kan administreres i ett eget område og oppdateringer i produksjonsunderlaget (ny versjon) vil automatisk oppdateres på sjekklister den underlaget er knyttet til – når sjekklisten ikke er fullført.
 • Planlagt start/ slutt
 • Totrinns godkjenning: Dette innebærer at en prosjektadmin kan se hvilke sjekklister som skal godkjennes på min side og i appen, og vedkommende kan gjennomføre en godkjenning av en sjekkliste som  den eller de ansvarlige for gjennomføringen av sjekklisten har gjennomført.

Tilpasse gruppe av sjekklister

En gruppe kan inneholde mange sjekklister. Ved å sette ansvarlig eller planlagt start og slutt på gruppen, så vil disse egenskapene settes på alle underliggende sjekklister.

Det samme gjelder dersom legger til produksjonsunderlag – enten som referanse eller referanse og fil.

Det kan legges til beskrivelse på gruppen og tittelen på gruppen kan redigeres.

Tilpasse sjekklister

Sjekklistene inneholder ett eller flere sjekkpunkter. På en sjekkliste kan det gjøres mange tilpasninger.  

 • Redigere tittel
 • Redigere/ legge inn beskrivelse
 • Legge til produksjonsunderlag
 • Sette planlagt start/ slutt
 • Legge til eller fjerne sjekkpunkter
 • To-trinns godkjenning av sjekklisten

Tilpasse sjekkpunkter

Sjekkpunkter kan tilpasses ved å redigere tittel og eller beskrivelse. Videre kan det settes opp spesifikt produksjonsunderlag for det enkelte sjekkpunktet.

Gjennomføre kvalitetssikring ved sjekklister
 • Planlagt kontroll
 • Hente sjekklister i appen

Gjennomføring av kontroll kan gjøres både på web/pc eller på mobil og nettbrett i HoltePortalen-appen. 

Utgangspunktet er som regel planlagte kontroller. Det vil si at det er planlagt hvilke sjekklister som skal gjennomføres i prosjektet. I tillegg kan det også hentes sjekklister fra malbiblioteket inn i prosjektet fra appen. Bedriften vil kunne bestemme om alle skal ha denne tilgangen eller ikke.

Sjekklister i app og på min side: På min side på web eller i app for mobil og nettbrett vises da alle sjekklister innlogget bruker er ansvarlig for eller en av flere ansvarlige for å gjennomføre.

Gjennomføring av kontroll
 • Ok – hurtigvalg: Både på web og app har ett hurtigvalg for utkvittering av sjekkpunktet. I appen kan man «swipe».
 • OK – legg til dokumentasjon: Ofte vil det være ønskelig å underbygge kontrollen ved å legge til en kommentar og eller legge ved bilder. I appen kan en enkelt ta bilder og knyttet til sjekkpunktet. PÅ web kan det lastes opp filer for å underbygge kontrollen.
 • Avvik: Ved avvik åpnes det et eget registeringsvindu for registering av avvik knyttet til innholdet i sjekkpunktet. Avvik følges opp i ett eget avviksregister. Når avvik på ett sjekkpunkt er lukket, vil sjekkpunktet registreres som ferdig-med lukket avvik.
 • Ikke relevant: Punktet kan gis status «ikke relevant».  
Scroll to Top