Maler for gjennomføringsplan

Her vil vi forklare hvordan du kan bruke maler for effektivt å kunne sette opp gjennomføringsplanen i Holte ByggSøk.

Sette opp gjennomføringsplanen ved å bruke bedriftens malarkiv
 1. Åpne venstremenyen «Fag og foretak»
 2. Velg «Legg til fra mal». Du kommer nå til bedriftens malarkiv.
 3. Trykker du på pilen til venstre for en mal, vil du se alt innholdet i denne malen. Du kan velge å legge til deler av en mal eller hele malen til prosjektet ditt. Du kan faktisk også plukke litt fra forskjellige maler om du ønsker det.
 4. Når du har huket av for de linjene du ønsker å bruke i prosjektet ditt, trykker du «Ok» og informasjonen hentes inn i prosjektet.
Skjermbilde 1: Fag og foretak – Legger til ansvarsområder fra mal

Tilpasse informasjonen og legge til egen kommentar

Du kan nå redigere informasjonen etter behov.

 1. Har du hentet inn feil mal, kan du effektivt slette flere eller alle linjene ved å markere sjekkboksene foran hver linje. Du velger alle ved å klikke på sjekkboksen i toppen.
 2. Slette-knappen blir da synlig. Trykk da på denne og alle valgte linjer blir fjernet fra prosjektet.
 3. Under Endre-knappen har du også følgende valg:
  • a – Endre informasjonen som er lagt inn, som ansvarsbeskrivelse, funksjon, tiltaksklasse og kontaktinformasjon.
  • b – Legge til en kommentar for eget bruk.
  • c – Kikke på kontaktinformasjonen som er registrert.
  • d – Slette ansvarsområdet.
Skjermbilde 2: Fag og foretak – Hvordan tilpasse informasjon og slette rader i gjennomføringsplanen

Lagre gjennomføringsplanen som mal

Har du nå brukt tid på å lage en gjennomføringsplan, som du tenker kan være nyttig å bruke i andre prosjekter, kan du enkelt lagre denne som mal. Vær oppmerksom på at malen vil bli tilgjengelig for alle de andre i bedriften også, så det er viktig å gi malen et fornuftig navn.

Skjermbilde 3: Fag og foretak – Lagre gjennomføringsplanen som mal for gjenbruk i flere byggesaker

Redigere/slette mal

Har du behov for å redigere eller slette en mal, må dette gjøres fra fanen «Bedrift». Dersom du ikke har tilgang til bedriftsfanen, ta kontakt med den i bedriften som har denne tilgangen.

Skjermbilde 4: Bedriftsfanen – Innlogget bruker må ha tilgang til Bedrift for å kunne redigere og slette maler for fag og foretak
Scroll to Top