Lås timer

Låsing av timer er en viktig funksjon i Holte Time. Det er her timer både kontrolleres, rettes, sendes påminnelse og sjekker at alle timer er ført for perioden.

Velg periode på toppen, da vil Timer totalt endre seg i henhold til perioden som er valgt. Vi benytter noen symboler som indikerer timer totalt, timer klar for godkjenning (2 trinns godkjenning), timer som er godkjent (3 trinns godkjenning) og låste timer.

Under flere valg knappen skjuler det seg en fin funksjon som heter «Vis prosjektdetaljer». Denne gir brukeren tilgang til å se hvilke prosjekter timer har blitt ført på, uten denne ser vi kun antall timer som skal låses. Hvis vi i tillegg huker på «Skjul prosjekter uten registrerte timer» vil vi kun se prosjekter det er ført noe på. Dette er et godt tips!

Til høyre i bilde har vi som som kjent ellers i programmet en søkeknapp, og ved siden av filter funksjon.

Filter kan være nyttig å sette på for å kunne låse timer for en gruppe eller pr prosjekt

Hva kan gjøres i lås timer?

Til venstre for ansatt nr har vi 3 ulike symboler. Det første er

  • egendefinert rapport pr ansatt
  • ansatt månedsrapport
  • blyanten tar deg rett til timeføringen for perioden

Med disse valgene er det lett å kontrollere eller gjøre endringer.

Hva betyr kolonnene?
  • Registrert: her viser vi antall timer registrert opp mot estimerte timer for perioden. Eks: I januar er det 22 arbeidsdager x 7,5 time daglig = 165 timer. Da viser vi antall timer ført / 165 t = mertiden angitt i ()
  • Klar for godkjenning: her viser vi antall timer den ansatte selv har satt klar til godkjenning
  • Godkjent: antall timer som er godkjent av prosjektleder
  • Låst: antall timer som er låst opp mot antall timer registrert
Scroll to Top