Min informasjon

Det er mulig å legge inn mye nyttig informasjon på en bruker i Holteportalen. Vi har delt inn dette i tre hovedkategorier:

  • Informasjon en bruker kan se og endre.
  • Informasjon en bruker kan se, men ikke endre.
  • Informasjon en bruker ikke kan se.

De to øverste vil være tilgjengelige for en bruker inne på «Min side» –> «Min informasjon» sammen med informasjon om pårørende, utdannelse, kurs og dokumenter som eventuelt blir lagt inn på den ansatte.

De med tilgang til personalstyring kan editere denne informasjonen inne på ansattkortet til hver bruker. I menyen på venstre side finner du områder som pårørende, utdannelse, kurs og dokumenter.

For den ansatte vil det bli presentert slik

Ved å klikke på endre kan brukeren editere den grunnleggende informasjonen for sin konto.

Deling av dokumenter med ansatt

Hver ansatt har et eget dokumentområde, her kan du opprette mappestruktur og enkelt administrere hvilke mapper som deles med den ansatte.

Scroll to Top