Nytt prosjekt

Du kan opprette nytt prosjekt i Smart Senter også, men vi viser her hvordan du gjør det i SmartKalk. All funksjonaliet som ligger i Smart Senter ligger nå også i SmartKalk. Forskjellen ligger nå kun visningen for prosjekt og kalkulasjon.

  • Åpne Prosjektlistedialogen
  • Opprett nytt prosjekt ved å trykke på ‘Ny’ knappen i prosjektdialogen.
  • I første steg kan du importere prosjekt fra fil, men det skal vi ikke nå. Klikk på Neste for å fortsette.
  • Fyll inn ønsket prosjektinformasjon for nytt prosjekt. Det er kun prosjektnavn som må fylles ut. Klikk på Neste for å fortsette.
  • I steget for ny kalkulasjon kan du velge hvilket grunnlag du ønsker å starte med for den nye kalkulasjonen din. Klikk på Neste for å starte en ny tom kalkulasjon.
  • I steget for opprett tom kalkulasjon trenger du bare å oppgi et navn så er du klar. Klikk på Ferdig for å kalkulere!
    Merk! SmartKalk vil som standard foreslå den mest brukte kontoplanoppbygningen.
Scroll to Top