Varslinger

Via varslinger kan systemet varsle deg om viktige hendelser som har skjedd i systemet, dette kan eksempelvis være at du er tildelt en ny oppgave, nye dokumenter er tilgjengeliggjort for deg, avvik opprettet etc.

Når du får et nytt varsel vil dette markeres ved et rødt tall ved varslingsbjellen i topplinjen, dette tallet representerer hvor mange uleste varsler du har. Ved å klikke på varselet en gang vil det markeres som lest, ved og dobbeltklikke på varselet vil du bli navigert til rett plass i systemet for å jobbe videre med det varselet omhandlet.

Det er også mulig å markere flere varsler for å markere de som lest, ulest eller fjerne dem fra systemet.

I menyen på venstre side vil alle modulene din bruker har lisens på være tilgjengelig, du kan bruke dette som et filter. Ved å klikke på f.eks sjekklister er det kun varsler som omhandler sjekklister som vil vises, sammen med søkefeltet oppe i høyre hjørne gjør dette det lett å finne frem til riktig varsel.

Varslingsregler

Hver bruker kan selv bestemme hvor ofte de ønsker å motta varslinger med intervall fra umiddelbart til en gang i døgnet. Denne innstillingen vil som standard stå på «hver time» og du finner den ved å klikke på «varslingsbjellen» oppe i topplinjen, også gå til innstillinger fanen under varslinger i menyen på venstre side.

For brukere med bedriftstilgang eller høyere har de også fanen «Innstillinger» under hver modul i menyen på venstre side. Her finnes alle varslingsregler for den aktuelle modulen hvor man kan aktivere de varslene man ønsker.

NB! Varslingsregler er globale regler som gjelder for alle prosjekter og ansatte.

Hvordan sette opp en varslingsregel?

 • Naviger frem til riktig modul og innstillinger
 • Finn varslingsregelen du ønsker å aktivere
 • Huk av for «Aktivert»
 • Velg mottaker(e)
  • Kan være enkeltpersoner eller generelle roller som «Ansvarlig» eller «Prosjektadministrator«
 • Velg hvordan
  • System (Kun synlig i Holteportalen i varslingssenteret)
  • E-post (Sender en e-post med kort oppsummering av varselet)
  • Mobil (Får en push varsling i appen)
 • I noen tilfeller trenger du også velge når

Historikk

Brukere med bedriftstilgang eller høyere har også tilgang til en «Historikk» fane, her vil de få en oversikt over alle varsler som er sendt ut i deres bedrift med en lest/ulest kvittering. Dette er nyttig for å se om de ansatte har sett at du har lastet opp nye dokumenter, fått med seg at oppgaven starter snart eller andre tidskritiske varsler.

Scroll to Top