Bestilling

Bestilling er en lisensiert modul og vises, dersom du har lisens, som en egen fane på venstre siden i programmet. I bestillingsmodulen kan du lage bestillinger for materialressursene i kalkulasjonen og sende det til aktuell leverandør, manuelt, epost eller via e-handelløsning. I hovedvinduet til bestilling får du oversikten over alle bestillinger og leveranser. Her har du også mulighet til å vise ikke bestilte ressurser.

Kom i gang med ehandel

For å komme i gang med ehandel benytt deg av hjelpen du finner i programmet på venstre siden under bestilling. Følg stegene som ligger der så har du konfigurert ehandel på 1-2-3, forutsatt at den du handler med ligger i løsningen. En liste over støttede leverandører får du når du setter opp leverandør under punkt 2.

Opprett ny bestilling

For å lage en bestilling klikker du på knappen «Ny». Du vil da bli tatt igjennom en veiviser som hjelper deg med å splitte opp bestilling og eller hvilke varer du skal bestille. Du bruker den samme veiviseren selv om du ikke skal bestille elektronisk. Om bestillingen skal sendes elektronisk, skrives ut, sendes på e-post eller lagres til fil avgjør du i siste steg i veiviseren.

Scroll to Top