Dokumentasjon

Under fanen Dokumentasjon til venstre i skjermen vil mappestrukturen for dokumentasjon i kalkylen vise. Du kan bygge opp dokumentasjonen manuelt eller du kan hente ned dokumentasjon automatisk fra NOBB. For sistnevnte må du ha lisens på dokumentasjonsmodulen.

Legge til dokumentasjon manuelt

Finn kalkulasjonsobjektet i kalkulasjonen du ønsker å knytte dokumentet til. Høyre klikk og velg egenskaper. I dialogen som dukker opp gå til fanen Dokumenter. Her kan du nå hente inn dokumenter som du ønsker å knytte til kalkyleobjektet.

Merk! Det er mulig å dra en fil fra filutforskeren og slippe den direkte på et kalkulasjonsobjekt for å legge til dokumentasjon. For å legge filen under en mappe må du gjøre dette i egenskapsdialogen. Her kan du også benytte deg av dra og slipp til ny mappe.

Merk! Du kan endre mappestrukturen ved å gå til Administrasjonsenter, fanen lister og redigere listen dokumentkategori.

Hent dokumentasjon

Dersom du har lisens på dokumentasjonsmodulen kan du hente ned dokumentasjon automatisk fra NOBB, som f.eks. FDV dokumentasjon. Dette baserer seg naturlig nok på at du har NOBB, NOBB-VAVVS og EFO-nummere. For å hente dokumentasjon klikk på knappen ‘Last ned dokumentasjon’, som vist under. Du må nå ta stilling til hvilke ressurser\varer du skal hente dokumentasjon for. Vi anbefaler at du er litt kritisk til hvilke varer du henter dokumentasjon for. Kanskje trenger du ikke å hente FDV dokumentasjon for spikeren eller stenderen? For å kunne merke de varene som du ønsker å hente dokumentasjon for kan du bruke søkefeltet. Søker du for eksempel på festemiddel så vil kun festemiddel vises i listen og du kan velge å ta bort haken i kolonnen velg dersom du tidligere har merket alle.

Når du har tatt stilling til hvilke varer du ønsker å hente dokumentasjon for kan du velge hvilken dokumentasjon du ønsker å hente ved hjelp av knappene for velg dokumentasjonstyper.

For å hente dokumentasjonen klikk på Last ned og lukk.

Hva nå?

Høyre klikk på dokumentet eller mappen for å skrive ut, lagre til fil eller slette. Velger du skriv ut eller lagre til fil på en mappe blir det laget en forside som sier hvilke dokumenter som hører til og så følger dokumentene etter. NB! Det er bare pdf dokumenter du kan sammenstille til en utskrift.

Du kan lagre alle dokumentene ved å trykke på knappen Lagre dokumentasjon til fil. Det blir da opprettet en pakket fil (zip) med alle dokumentene og innholdsfortegnelse for alle hovedmappene. Når du lagrer en fil blir alle typer filer du har knyttet til kalkyleobjektene med.

Scroll to Top