Gjennomføringsplan

Gjennomføringsplanen settes opp i «Fag og foretak»

Gjennomføringsplanen danner grunnlaget for innhenting av ansvarsretter, samsvar- og kontrollerklæringer. Før du kan hente inn ansvarsretter og samsvarserklæringer i Holte ByggSøk, må du sette opp gjennomføringsplanen for tiltaket. Det gjør du i verktøyet som heter «Fag og foretak».

Dersom du allerede har lagd egne maler for gjennomføringsplanen, kan du hente inn disse ved å velge «Legg til fra mal». Hvordan du lager disse malene og hvordan du kan bruke disse i prosjektene, kan du lese om i et eget tips.

Beskriv ansvarsområdet

Om du ikke har laget egne maler, bygger du opp gjennomføringsplanen din linje for linje.
Start med å trykke «Legg til» og gjør følgende:

 1. Legg inn riktig funksjon (PRO/UTF/KONT)
 2. Legg inn tiltaksklasse (1/2/3)
 3. Legg til beskrivelse av ansvarsområdet som foretaket skal påta seg ansvaret for.
 4. Du må så ta stilling til når i prosjektet foretaket skal signere sin samsvarserklæring for det aktuelle ansvarsområdet.
  I dette tilfellet, som vist i skjermbildet nedenfor, skal det søkes ett-trinn og arkitekten må derfor levere sin samsvarserklæring ved søknad i ett-trinn. Om arkitekten ikke er helt ferdig med sin prosjektering, altså at han har detaljprosjektering som vil foregå fram mot ferdigattest, må det også krysses av for at arkitekten skal levere samsvarserklæring ved ferdigattest.
  • Husk at disse milepælene kun er en plan og at tidspunktene kan endres når som helst i prosessen!
 5. «Legg til gjennomføringsplan» er valgt som standard for at informasjonen som registreres skal bli synlig i selve byggesøknaden.

  Skjermbilde 1: Fag og foretak – Hvordan registrere et ansvarsområde i gjennomføringsplanen

  Registrer ansvarlig foretak

  I neste trinn – du kan trykke på Neste-knappen eller direkte på sidemenyen «Ansvarlig foretak», registreres det foretaket som skal ha ansvarsretten for det aktuelle ansvarsområdet. Dersom foretaket allerede finnes i kontaktregisteret ditt, kan du hente det inn derfra ved å trykke på «Velg kontakt». Når foretaket er hentet inn, kan kontaktperson legges til. Kontaktperson hentes inn på samme måte.

  Vær oppmerksom på at standard visning av kontakter er satt til å vise prosjektkontakter. Dersom foretaket ennå ikke er knyttet til prosjektet, må du fjerne avhukingen for å se alle kontaktene i kontaktregisteret ditt. Finner du likevel ikke riktig foretak eller kontaktperson, kan du registrere både nytt foretak og ny kontaktperson til kontaktregisteret ditt herfra.

  Lagre til gjennomføringsplanen

  Når både ansvarsområde og ansvarlig foretak er registrert, trykk Ok. Første linjen i gjennomføringsplanen er nå på plass.

  Skjermbilde 2: Fag og foretak – Første linjen i gjennomføringsplanen er nå på plass

  Merk! Finner du ikke igjen ansvarsområdet i byggesøknaden, kan det hende du har fått fjernet avhukingen for «Legg til gjennomføringsplan». Se pkt. 5 på skjermbilde 1.

  Scroll to Top