Definisjoner

En liste over sentrale begreper brukt i SmartKalk.

Elementkalkulasjon
Dette er en metode for raskt å kunne få fram kostnadsoverslag, kalkyler og beskrivelser. Elementkalkulasjon er basert på at en bygger opp beskrivelse ved hjelp av generelle bygningselementer som inneholder poster etter NS3420. I Holte Prisbase er det en bank av generelle bygningselementer kategorisert etter bygningsdel. Hvert bygningselement er bygget opp av poster med beskrivelse etter NS3420, mengde og enhet.

Postkalkulasjon
Poster kalkuleres ved å registrere forbruk av ressurser pr. enhet post.

Elementer
I SmartKalk får du med mange elementmaler som du fritt kan kopiere inn i dine kalkulasjoner Disse elementmalene er et utvalg av de samme som du finner på de blå sidene i Kalkulasjonsnøkkelen. Velg bygningstype og bygningsdel elementet du skal kopiere tilhører. Dette gjør du ved å velge bygningstype og bygningsdel i nedtrekkslisten. Du kan også legge inn en tekst for fritekstsøk i feltet beskrivelse. Trykk søk, og de elementene som tilhører bygningsdelen og med søketeksten vil bli listet opp. Får å kunne se elementets oppbygging må du dobbelklikke på elementet eller klikke på informasjonssymbolet. I dialogen som vises vil du kunne se elemetet spesifisert med NS-kode og forbruk. I matrisen midt i bildet, velges sammensetning for elementet som dimensjon osv. De fleste elementene finnes fra 2 – 3 og opptil 12-16 forskjellige alternativer. Klikk på prisen på det alternativ du ønsker og da vil oppbyggingen bli vist nederst i bildet. Hvis du ikke finner et passende element i Holte Prisbase, kan du lage deg et nytt element ved å dra et element som er tilsvarende inn i Egen prisbase for så å revidere etter eget ønske.

Poster
Holte Prisbase som følger med SmartKalk inneholder et rikt utvalg av forskjellige poster. Disse kan benyttes både om du lager elementkalkyle eller postkalkyle. Dersom du ikke finner en post som passer kan du ta utgangspunkt i en eksisterende post og lagre den til Egen prisbase og justere den der eller direkte i kalkulasjonen din.

Ressurser
Poster kalkuleres ved å registrere forbruk av ressurser pr. enhet post. Brukeren kan fritt velge blandt alle ressursene i Holte Prisbase eller lage egne

IFC
Forkortelse for Industry Fundation Classes. IFC er et format for utveksling av bygningsinformasjonsmodellering (BIM).
Formatet benyttes av de fleste typer moderne programvarer i byggebransjen. IFC er et viktig fundament i buildingSMART-filosofien.

BuildingSMART – Konseptet
Lavfriksjons informasjonslogistikk i verdikjeden (eSamhandling) muliggjort med BuildingSMART – standarder (IFC, IFD og IDM).

BIM
BIM (Building Information Model) er en 3-D tegningsmodell som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt: produktinformasjon, U-verdier, brannklassifikasjon osv. Forskjellige aktører kan hente den informasjonen de har behov for. I åpen BIM benyttes den åpne standarden IFC (Industry Foundation Classes), som administreres av buildingSMART International (tidligere IAI). buildingSMART standardene er ISO-standarder og er dokumentert på Express data definition language som også er utviklet som en ISO-standard. En forutsetning for å bruke BIM effektivt og med stor nytte er at programvareleverandørene ikke benytter proprietære standarder, derfor IFC.

Holte prisbase
I SmartKalk får du med mange elementmaler som du fritt kan kopiere inn i dine kalkyler. Disse elementmalene er et utvalg av de samme som du finner på de blå sidene i Kalkulasjonsnøkkelen.

Egen prisbase
Her kan du bygge opp dine egne element, poster og ressurser. Enten basert på det som ligger i Holte prisbase eller fritt i fra grunnen av.

Delt prisbase
Dette er en kalkulasjonsmal som du deler eller andre deler med deg. Eksempel på dette kan være dersom du hører til en kjede som deler prisbasen sin med medlemmene. Prisbasen er da gjerne laget i henhold til kjeden sin leveransebeskrivelse og innkjøpsavtaler.

IFC Koblingsverktøy
Verktøy som gjør det mulig å koble sammen IFC filer mot elementer, poster og ressurser som finnes enten i Holte prisbase, Egen prisbase eller Delt prisbase.

Prosjekt
Prosjekt er det overordnede nivået i SmartKalk. Et prosjekt kan inneholde flere kalkyler.

Kalkulasjon
Kalkulasjon kan være både en elementkalkyle eller postkalkyle.

IFC Modell
Visning av BIM modellen etter at den har blitt importert i Smartkalk.

Bygningstype
Holte Prisbase har 3 typer bygningstyper. Dette er Nybygg, ombygg og riving. I Egen prisbase er det mulig å lage sine egne bygningstyper. Bygningstyper kan f.eks. gjenspeile forskjellige leveransebeskrivelser. På den måten har en en god metode for å kunne hente fram element som hører til en spesifikk leveransebeskrivelse eller byggemetode.

Bygningsdel
Bygningsdeler i SmartKalk er bygget opp etter NS 3451.

Kapitler
Kapitler i SmartKalk er bygget opp etter NS 3450.

Kalkulasjonsmal
Bruker har mulighet til å lagre ferdige kalkyler som ferdige kalkulasjonsmaler. Dette kan være kataloghus eller hustyper som bruker vet vil bli brukt ofte. Disse kan deles lokalt eller eksternt via nettskyen.

Egendefinerte rapporter
Lage egne rapporter og sette inn flettefelt med informasjon i fra kalkylen.

Vareliste
Her kan bruker administrere de importerte varene i SmartKalk

Vareimport
Gir bruker mulighet til å importere varelister med priser i fra de fleste leverandørene i Norge.

Skk fil
SmartKalk sitt eget filformat fra versjon 2.X

UE
Forkortelse for underentreprenør\underentreprise.

RS
Forkortelse for rundsum.

Scroll to Top