Underentreprenør

Under fanen underentreprenører til venstre i programmet har du en forenklet mulighet for å legge inn underentreprenører som du ønsker å bruke på den aktuelle kalkylen. Vurder om du ønsker å benytte deg av denne muligheten eller bruke UE-ressurser i kalkulasjonen og med det muligheten for å legge dette innunder ønskede kontoer.

Du kan legge inn navn, beskrivelse, mengde, enhet og prisen (sats). I tillegg kan du individuelt bestemme hvor stor fortjeneste du skal legge på de forskjellige underentreprenørene. Legger du ikke inn noe i fortjeneste brukes standard innstillingene. Ønsker du ikke påslag kan du skrive inn 0.

Scroll to Top