Fjerne nabomerknad

For å fjerne en nabomerknad som er trukket eller er uaktuell av annen årsak, gå på fanen «Status» i nabovarslingskapitlet. Her klikker du på den lille pilen til høyre for naboen, som har kommet med en merknad, og velger «Fjern merknad».

Når merknaden er slettet, tilbakestilles statusen til varslet eier/fester til «Sendt» og du kan nå registrere samtykke eller laste opp ny nabomerknad.

Skjermbilde 1 – Fjerne nabomerknad: Hvordan slette en merknad fra byggesøknaden

Får ikke svart at ingen merknader er mottatt
For å kunne huke av på «Nei» om det er mottatt merknader til tiltaket (spørsmålet finner du i fane 1 «Behandling»), må man i tillegg til å fjerne nabomerknadene også slette eventuell tekst i tilsvar til naboprotestene og fjerne antall mottatte merknader.

Tips!
For å beholde historikken anbefaler vi at du laster ned merknaden og lagrer den, før du fjerner den. Ved behov vil du også finne igjen merknaden i Altinn.

Scroll to Top