Fakturastrøm

I produksjonsmodulen og fanen for kostnader er det mulighet for å hente innkommende fakturaer direkte fra noen utvalgte regnskapssystemer. Før du starter sjekk at organisasjonsnummeret på valgt firma i administrasjonsenteret er satt til det samme som det lisensen din er registrert på hos Holte. Visse funksjoner kan kreve at det er samsvar her.

Kom i gang
Gå til kostnadsfanen i produksjonsmodulen og trykk på knappen «Hent fra min fakturastrøm». Hvis ditt regnskapssytem er støttet velg dette som kilde og følg anvisningene for pålogging. Dersom påloggingen støtter eller krever en klientnøkkel så er dette en nøkkel som du må generere i regnskapssytemet.

Velg hvilke innkommende fakturaer du vil importere
Dersom pålogging til ditt system var vellykket kan klikke neste og du vil bli presentert med en liste over innkommende fakturaer. Dersom det er samsvar mellom prosjektnummeret i SmartKalk og regnskapssytemet kan du filtere på prosjektnummer. Når du har huket av for hvilke innkommende fakturaer du vil importere til denne produksjonen og kalkulasjonen, klikk neste.

Velg hvilke fakturalinjer du vil importere
I neste steg kan du velge hvilke fakturalinjer du vil importere. Som standard er alle fakturalinjene valgt. Du kan her også knytte faktura til en kontakt, samt hvilken konto de ulike fakturalinjene ønskes knyttet til. Dette kan du også gjøre i etterkant.

Scroll to Top