Hurtigtaster

Mange av funksjonene som utføres med museklikk når du kalkulerer kan også utføres med en tastaturkombinasjon. Se oversikten under for tilgjengelige hurtigtaster.

Tips! Dersom en funksjon har en hurtigtast ligger det informasjon om dette til høyre for menyvalget i programmet.
Tips! Trykker på Alt tasten i hovedvinduet får du en visuel hjelp i programmet for hurtigtastene som starter med Alt. Bokstavboksene sin plassering viser hvilken funksjon den hører til.

HurtigtastFunksjonKommentar (Kan gjøres i hovedvinduet)
F1HjelpHent fram hjelpebilde for den delen av programmet der markøren står
Alt + ARedigere prosjektopplysningerÅpner vinduet der du kan redigere prosjektopplysningene
Alt + BRedigere KalkulasjonsopplysningerÅpner vinduet for å redigere kalkulasjonsegenskapene
Alt + CAvansert filterEkspanderer området for avansert filter
Alt + EPrisbaseÅpner eget vindu for prisbasen.
Alt + KKalkulasjonslisteÅpner liste over alle kalkulasjonene i prosjektet du står i
Alt + NNy kalkulasjonÅpner veiviseren for å opprette ny kalkulasjon i aktivt prosjekt
Alt + OOversiktViser «Oversikt» i menyen på venstre side
Ctrl+ PRapporterÅpner rapportsenteret
Alt + PProsjektlisteÅpner prosjektlisten
Alt + RRapporterÅpner rapportsenteret
Ctrl+ RRekalkulerRekalkulerer alle verdier
Alt + TIfc modellÅpner eget vindu for prisbasen.
Ctrl+ SLagreLagrer
Alt + F1KontoplanViser «Kontoplan» i menyen på venstre side
Alt + F2OppgaverViser «Oppgaver» i menyen på venstre side
Alt + F3UnderentreprenørViser «Underentreprenør» i menyen på venstre side
Alt + F5RessurserViser «Ressurser» i menyen på venstre side
Alt + F6BestillingViser «Bestilling» i menyen på venstre side
Alt + F7DokumentasjonViser «Dokumentasjon» i menyen på venstre side
Alt + F8Holte Byggsafe prisbaseViser «Holte Byggsafe prisbase» i menyen på høyre side
Alt + F9Egen PrisbaseViser «Egen Prisbase» i menyen på høyre side
Alt + F10Egne KalkulasjonerViser «Egne kalkulasjoner» i menyen på høyre side
Alt + F11VareregisterViser «Vareregister» i menyen på høyre side
HurtigtastFunksjonKommentar (Når du jobber med element, post eller ressurs i kalkylebildet)
Ctrl + 1Oppretter en gruppeOppretter en ny gruppe i kalkylen din
Ctrl + 2Oppretter et nytt elementOppretter et nytt element i kalkylen din
Ctrl + 3Oppretter en ny postOppretter en ny post i kalkylen din
Ctrl + 4Oppretter ny beskrivelseOppretter ny beskrivelse
Ctrl + 5Oppretter ny ressursOppretter ny ressurs
Ctrl + 6Nytt element basert på BE koderOppretter et nytt element basert på BE kode
Ctrl + 7Legg inn SmartElementStarter veiviseren for nytt SmartElement. Står du på et element er dette valgt i steg 1
Ctrl + 9Ny endringOppretter en ny endring for produksjon
Ctrl + BByttBytter kalkyleobjektet du står på til et annet objekt
Ctrl+Shift+BBytt med alternativ i egen prisbaseBytter element mot et alternativ i egen prisbase dersom du har definert alternativer
Ctrl + CKopierKopierer valgte kalkyleobjekter til utklippstavlen
Ctrl + DNS 3420 BeskrivelseÅpner verktøyet for å lage NS 3420 beskrivelse
Ctrl+Shift+DVis dokumenterÅpner dokumentasjonsfanen for valgt kalkyleobjekt.
Ctrl + EEgenskaperViser egenskaper for det kalkyleobjektet du står på
Ctrl + FFinn alternativFinner et annet alternativ for den posten du har valgt (post blir beholdt)
Ctrl+Shift+FBytt kapittel på valgte posterBytter kapittel på alle postene du har valgt i kalkulasjonsområdet
Ctrl + GKategorierÅpner fanen for kategorier under egenskaper for det kalkyle objektet du står på
Ctrl+Shift+GBytt kategorier for valgte kalkulasjonsobjekterBytter kategorier på valgte kalkyleobjekter i kalkulasjonsområdet
Ctrl + HHurtiprising/opprettelse av postLar deg åpne en veiviser for raskt å prise/opprette en post
Ctrl + KDupliserDupliserer det kalkyleobjektet du står på i kalkylen
Ctrl + LLagre til egen prisbaseLagrer kalkulasjonsobjektet ditt til egen prisbase
Ctrl + MBytt materialNår du står på en ressurs slår du opp i materiallista for å finne et alternativ material valg
Ctrl+Shift+MBytt milepæler på valgte posterBytter milepæler på valgte poster i kalkulasjonsområdet
Ctrl + NLegg til kalkulasjonsobjektStår du på et element, legger du til et nytt element. Står på post, legger til ny post osv
Ctrl + QTast inn mengderMulighet til å legge en formel for utregning i mengde feltet
Ctrl+Shift+QBytt forbruk for flere poster tilknyttet ressursEndre enkelt forbruk for flere tilknyttede poster for valgt ressurs
Ctrl + TEndre valgfri avhukningKan gjøres for gruppe, element og post
Ctrl+Shift+TEndre valgfri avhukning for like kalkyleobjekterEndre valgfri avhukning for mange basert på for eksempel milepæler og kategori filter
Ctrl + UTast inn ønsket forbrukLar deg angi hvor mye du skal ha av en ressurs. Regner da ut forbruket pr enhet
Ctrl+Shift+UTast inn ønsket forbrukfor alle delingerSamme funksjon som Ctrl+U, men nytt forbruk appliseres for alle delinger
Ctrl + VLimer innLimer inn kopierte kalkyleobjekter i fra utklippsatavlen
Ctrl + WEndre tilleggViser dialog for å endre tillegg på valgt objekt
Ctrl + YLøsrivLøsriver ressurs eller post som er delt av flere.
Ctrl+Shift+ YLøsriv materialLøsriver koblet material for en ressurs.
DelSlettSletter objektene som er merket
Scroll to Top