Ny kalkulasjon

Du har flere valg når du skal opprette en ny kalkulasjon og forskjellene får i hovedsak på type kalkulasjon eller hvilket utgangspunkt du ønsker å starte med. For å opprette en kalkulasjon må du først ha et prosjekt. Dersom du står i et prosjekt som du vil opprette en ny kalkulasjon i kan du klikke på pluss knappen i headingen i programmet:

Dialogen for ny kalkualsjon vil gi det noen valg for hvilket grunnlag du ønsker å starte med. Se forklaring under til de ulike valgene.

 • Opprett ny Tom kalkulasjon
  • Gir deg som valget sier en helt tom kalkulasjon og du starter med blanke ark.
 • Opprett ny Kalkulasjon fra fil
  • Oppretter en ny kalkulasjon basert på en kalkulasjon du lagret til fil, fra et pristilbud NS 3459 eller ved hjelp av en IFC fil.
 • Opprett ny Kalkulasjon med veiledning
  • Oppretter en ny kalkulasjon hvor du går igjennom en veiviser som hjelper deg å hente inn ulike bygningselementer som tak, vegger, gavler mm. Du vil også få hjelp til mengdeberegning utifra dimensjoner på bygget og vinkel på taket osv…
 • Opprett ny basert på mal fra Lokale kalkulasjonsmaler
  • Ta utgangspunkt i maler du har byggget opp selv og som er lagret lokalt, se video under for mer informasjon.
 • Opprett ny basert på mal fra Kalkulasjonsmaler i nettskyen
  • Ta utgangspunkt i maler som ligger i nettskyen, dette kan være din egen konto eller fra andre som har delt kalkulasjonsmaler med deg.
 • Opprett ny kalkulasjon fra Felles nettsky
  • Ta utgangspunkt i kalkulasjoner som ligger i nettskyen, dette kan være din egen konto eller fra andre som har delt kalkulasjoner med deg. Ikke så ulik punktet over, men dette er da ikke maler.
 • Opprett ny kalkulasjon fra Mine sikkerhetskopier
  • Ta utgangspunkt i kalkulasjon som du har lagret til nettskyen som en sikkerhetskopi.

For mer informasjon om nettskyen og hvordan bruke den, les mer om Smart Skylagringsmodulen.

Opprett ny basert på mal fra Lokale kalkulasjonsmaler

Scroll to Top