Startside hjelpesenter » SmartKalk » SmartKalk IFC » IFC Koblingsverktøy

IFC Koblingsverktøy

SmartKalk kan lese IFC-filer og generere kalkulasjoner basert på dens innhold. IFC er et felles standardformat og det spiller ikke noe rolle hvilket CAD-program du benytter så lenge CAD-programmet kan lagre modellen til en gyldig IFC-fil og som inneholder mengder.

En IFC-fil inneholder ulike typer IFC-Objekt. For å kunne generere en kalkulasjon basert på en IFC-fil må IFC-Objektene kobles til kalkulasjonsobjekter. En slags oversetting om du vil. Det er her koblingsverktøyet kommer inn. Et IFC-Objekt kan kobles mot element, post eller ressurs i Holte prisbase eller egen prisbase. Bruk av egen prisbase gir god fleksibilitet og mulighet til å tilpasse kalkulasjonsobjekter og dermed også måten IFC-filen blir kalkulert på.

Koblingsverktøyet finner du under «Verktøy» og «IFC Koblingsverktøy» Her kan du se på og tilpasse dine egen koblingsfiler.

SmartKalk leveres med en standard koblingsfil for ArchiCad, DDS og Revit som gir deg mulighet til å komme raskt igang. For de to første CAD-verktøyene forutsetter det at basis elementene i bibliotekene blir brukt uten endringer for at koblingsfilen skal få treff i forhold til elementene i prisbasen. Sistnevnte inneholder ikke standardobjekter, men er ment som et utgangspunkt. Ikke alle koblingene får entydig treff så det anbefales å kontrollere dette i forhold til måten bedriften bygger. Selv om brukeren av CAD-verktøyet ikke bruker standard bibliotekene er det fullt mulig å bruke IFC importen i SmartKalk. Du må bare vite hva de forskjellige elementene er for å koble de til riktige kalkulasjonsonbjekter. Forutsigbarhet og nøyaktighet er viktig for å kunne utnytte dette verktøyet på en best mulig måte.

Opprett koblingsmal

Opprett ny koblingsmal fra menyen Fil->Opprett koblingsmal. Du kan ha så mange koblingsmaler som du ønsker. En for hver leveransebeskrivelse. Du kan også lage en som bare gir mengdene til bindingsverk, en til vinduer, en til dører, en til isolasjon og så videre. Du vil da kunne få ett kalkylesystem som tar seg av de forskjelige leveransene. Du har muligheten til å bruke en av dine ferdige koblingsmaler som mal for den nye koblingsmalen.

Velg koblingsfelt i forhold til hvilket CAD-Program du bruker. Hvis ditt program ikke er listet opp kan du prøve hva som gir best treff ved noen prøve importer eller kontakt vår suppport så hjelper vi deg.

Når du har opprettet koblingsmalen velg Fil->Legg til koblingsfelter i fra IFC. Da vil SmartKalk legge inn alle unike referanser til IFC-Objektene fra denne filen og som du da kan koble opp mot de kalkulasjonsobjektene du vil skal opprettes ved innlesning.

Tips! Hvis feltet for IFC-Referanse er for strengt/detaljert kan du fjerne noe av teksten, se bildet under, for å få flere treff eller forenkle malen din.

Scroll to Top