Innstillinger

Inne på «Min side – E-post – Innstillinger» har du mulighet for å legge til nye e-post kontoer, se eget tema for hvordan du gjør dette. Du kan også endre innstillinger eller slette de tilknyttede e-post kontoene dine. Du kan sette opp signatur(er) og markere en konto som din standard konto. Det er standard kontoen som vil åpnes hver gang du går inn i epost, og det er kontoen som er satt som standard vi vil foreslå for deg når du skal sende en mail fra systemet.

Trykk på endre for å redigere innstillingene for kontoen, trykker du på pilen til høyre for endre knappen får du opp noen tillegsvalg for sett som standard, rediger signatur og slett.

Signatur

Signaturen er per konto slik at du kan ha flere forskjellige signaturer på forskjellige kontoer. For å slå på signatur må du huke av «Aktiver».

  • For a lage ny signatur trykk «Legg til signatur»
  • Skriv hva du ønsker i denne signaturen, den vil legges i bunnen når du sender en e-post fra denne kontoen i HoltePortalen.
  • Bruk flettefelter for å hente inn informasjon fra personalstyringen. Da trykker du på «Sett inn flettefelter» så velger du hvilket du ønsker. Flettefeltene kan formateres om ønskelig
  • Har bedriften laget en standardsignatur kan denne arves ved å trykke på «Bruk bedriftens signatur».
  • Har du flere signaturer kan du velge hvilken som skal være standard når du skriver epost fra denne kontoen ved å trykke «Marker som standard»

Scroll to Top