Startside hjelpesenter » SmartKalk » Installasjon » Installerere ved hjelp av kommandolinjeparametere

Installerere ved hjelp av kommandolinjeparametere

Kommandolinjeparametere for HolteSmartSetup.exe parameterbeskrivelser:

  • /silent – Installer uten dialoger. Krever at resten av parameterne er riktige
  • ISInstallDir_SmartSenter=»C:\MinMappe» – Angi installasjonsmappe
  • SQLSERVER_NAME=(local)\SQLEXPRESS – Angi SQL Server
  • SQLSERVER_DATABASE=Hbs – Angi databasen som skal brukes dersom den ikke finnes vil den opprettes
  • SQLSERVER_USERNAME=sa – SQL bruker for tilkoblingen til SQL Server
  • SQLSERVER_PASSWORD=******** – Passordet til SQL brukeren
  • SQLSERVER_WINDOWSAUTHENTICATION=1 – Sett til 0 dersom en ønsker å bruke Windows godkjenning istedenfor å brukernavn og passord
  • HOLTE_INSTALL_MODE=CLIENT – Må settes til CLIENT dersom SQL Server ikke skal bli vurdert til å installeres
  • HOLTE_SKIP_SQLSCRIPTS=true – Settes til true dersom en kun vil installere programfiler og ikke konfigurere database

Eksempel #1

Installer uten brukerinteraksjon mot eksisterende SQL Server:

HolteSmartSetup.exe /silent HOLTE_INSTALL_MODE=CLIENT SQLSERVER_NAME=(local)\INSTANCENAME SQLSERVER_DATABASE=Hbs SQLSERVER_USERNAME=sa SQLSERVER_PASSWORD=********

Eksempel #2

Installer uten brukerinteraksjon mot en eksisterende SQL Server uten å forsøke å kjøre SQL Scripts. Inneholder ikke sql bruker og passord. Bruker vil da ha vanskeligheter med visse administrative funksjoner som for eksempel backup.exe. Bør kun utelates i tilfeller hvor det er egne ressurser som tar seg av sikkerhetskopi, oppgradering o.l. Se også registerinnstillinger.

HolteSmartSetup.exe /silent HOLTE_INSTALL_MODE=CLIENT SQLSERVER_NAME=(local)\INSTANCENAME SQLSERVER_DATABASE=Hbs HOLTE_SKIP_SQLSCRIPTS=true

Det finnes også en msi-pakke. Ta kontakt med support for å få denne.

Scroll to Top