Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Feilmelding: Ikke treff på Arbeidstilsynets sjekklister

Alle søknader om Arbeidstilsynets samtykke må ha med egenerklæring. Denne erklæringen er integrert i søknadsløsningen og svares ut i kapittelet «Egenerklæring». Opplever du at kapittelet er nærmest tomt, vil du nok også se en feilmelding som sier at du ikke får treff på Arbeidstilsynets sjekklister. Dette kan skyldes en teknisk feil, men mest sannsynlig har du valgt en tiltakstype og/eller bygningstype for tiltaket som ikke er gyldig hos Arbeidstilsynet.

Skjermbilde 1: Arbeidstilsynets samtykke – Feilmelding «Ikke treff på Arbeidstilsynets sjekklister»

Alternativ 1: Byggesøknaden er ikke sendt

Om byggesøknaden din ennå ikke er sendt, kan du enkelt endre tiltakstype/bygningstype for tiltaket. Trykk på «Planlagt tiltak» enten her i Arbeidstilsynets samtykke eller inne i byggesøknaden og gjør nødvendige tilpasninger i vinduet som åpnes.

 1. Velg «Annet» som planlagt tiltak og beskriv tiltakets formål.
 2. Velg en godkjent bygningstype for Arbeidstilsynet.
 3. Legg til minimum én gyldig tiltakstype for Arbeidstilsynet.
Skjermbilde 2: Byggesøknaden er ikke sendt – Hvordan gjøre tilpasninger for å få fjernet feilmelding om manglende treff på Arbeidstilsynets sjekklister

Alternativ 2: Byggesøknaden er sendt kommunen

Dersom byggesøknaden din er sendt inn, får du dessverre ikke anledning til å endre tiltakstype eller bygningstype for tiltaket. Du må da opprette et underprosjekt for å få satt gyldig tiltakstype og bygningstype, slik at erklæringen kan fylles ut og søknad om Arbeidstilsynets samtykke kan sendes inn.

Opprett underprosjekt
 1. Åpne prosjektlisten i HoltePortalen.
 2. Søk opp det aktuelle prosjektet du skal lage underprosjekt på.
 3. Klikk så på den lille pilen til høyre for Velg-knappen.
 4. Velg «Legg til underprosjekter» og et popup-vindu for opprettelse av underprosjekter åpnes.
 5. Trykk «Ok» i popupen og et underprosjekt er opprettet (bare å la alle valg være avhuket i popupen slik at du får med mest mulige opplysninger).
Skjermbilde 3: Hvordan opprette underprosjekt i HoltePortalen
Skjermbilde 4: Popup for å lage underprosjekt

Opprett ny søknad om Arbeidstilsynets samtykke

Når underprosjektet er lagd, oppretter du søknad om Arbeidstilsynets samtykke her og legger inn gyldig tiltakstype og bygningstype for det planlagte tiltaket:

 1. Velg «Annet» som planlagt tiltak og beskriv tiltakets formål.
 2. Velg en godkjent bygningstype for Arbeidstilsynet.
 3. Legg til minimum én gyldig tiltakstype for Arbeidstilsynet.
 4. Trykk «Ok» i popupen og søknad om Arbeidstilsynet er opprettet – da uten feilmelding i kapittelet «Egenerklæring».
Skjermbilde 5: Opprette ny søknad om Arbeidstilsynets samtykke i et underprosjekt
Scroll to Top