Kvadratmeterpris

Hvis du legger inn bruttoarealet i kalkulasjonsegenskaper vil du fortløpende se hva kvadratmeterprisen er. Enkel og fin kontrollfunksjon for deg som har en formening om hva kvadratmeterprisen bør ligge på.

Åpne kalkulasjonsegenskaper og legg inn ditt areal:

Kvadratmeterprisen ser du ved siden av totalsummen:

Scroll to Top