Varenummeralternativer

Utfordringen
Når du henter noe fra Holte Prisbase får du ikke nødvendigvis varenummer du kan bruke til bestilling fordi du bruker en annen leverandør enn hva som ligger i Holte Prisbase.

Løsningen
Dette er en utfordring vi har forsøkt å løse ved SmartKalk lærer seg mulige varenummerkoblinger på tvers av leverandører i et nettskyregister. Kort fortalt vil du med dette kunne få varer du henter fra Holte Prisbase automatisk koblet, om du vil, til dine varer og varenummer.

Hvordan
1. Prioriter dine leverandører

Dersom du har flere leverandører gå inn og prioriter dine leverandører slik at varenummeralternativer brukes etter dine preferanser. Leverandørprioriteringen vil også brukes til sortering av leverandører i programmet.

2. Automatisk eller manuell håndtering

For å slå opp manuelt kan du bruke snarveien Ctrl+Alt+B for «Finn varenummeralternativer» funksjonen eller ved hjelp av høyreklikkmenyen på ressurs:

Merk: Du har også mulighet til å bruke denne funksjonen i ressursvisningen.

Du vil få opp en liste som inneholder potensielle knytninger mot andre varenummer sortert etter din leverandørprioritering. Grønne lamper er varer du har lokalt og hvor du vil se din pris. Alle priser som vises er dine lokale priser, du vil ikke få opp prisinformasjon fra denne funksjonen.

Merk! Du har også mulighet til å definere egne varenummeralternativer under «Verktøy->Vareregister->Mine varenummeralternativer.» Dette kan du bruke for å definere hvilke varer du foretrekker skal være mulig å bytte med.

Dersom du vil at kobling skal foretas automatisk kan du sette denne innstillingen i Alternativer:

Med denne innstillingen vil SmartKalk slå opp og forsøke å gjøre koblingen automatisk basert på beste treff i henhold til din leverandørprioritering. Det er kun koblinger som har treff mot lokale varer som gjøres automatisk og som Holte har markert som automatiske koblinger i registeret.

Scroll to Top