Hjem » HoltePortalen » Oppsett

Oppsett

Under oppsett ser vi alle ansatte i bedriften. Dette er et utsnitt fra personaladministrasjon for å kunne navigere lettere med innstillinger som omhandler timeføring og lønn til ansatte.

Stilling: ved å klikke på tannhjulet er det mulig å opprette ulike stillingstyper bedriften har, feks tømrer, lærling, murer, rørlegger osv.

Gruppe: ved å klikke på tannhjulet er det mulig å opprette ulike grupper. Grupper benyttes f.eks i alle rapporter, eksport av timer til lønn, låsing av timer osv.

Arbeidstimer: Med arbeidstimer mener vi hvor mange timer en enkelt ansatt skal jobbe. I eksempelet over viser den 7,5time daglig. I nedtrekksmenyen kan det velges mellom daglig og ukentlig timer. Ved å klikke på tannhjulet fremkommer historikk på arbeidstimer. Holte foreslår standard oppsett med 37,5 time pr uke for alle ansatte under bedrift -> innstillinger -> arbeidstimer. Dersom det er behov for å endre dette pr ansatt, pga redusert stilling f.eks, kan dette gjøres ved å legge til ny «regel» for en ansatt.

Ved å velge legg til, vil systemet foreslå en ny arbeidshistorie fra dagens dato. Klikk på linjen og arbeidsdagene vil fremkomme som vist under. Her velges antall timer pr dag/hvilken dag som skal jobbes. I tillegg er det mulig å sette inn lunsj pause i minutter.

Vi anbefaler å bruke arbeidstimer, slik at mertiden til ansatte blir kalkulert riktig. Spesielt for ansatte i redusert stilling. F.eks en ansatt som jobber kortere dager, eller enkelte dager i uken, vil det være mulig å sette opp her.

Mertid: Her finnes det 3 ulike valg. Kalkuler fra første registrering, denne er standard når systemet settes opp. Dersom Holte Time har vært benyttet til testing, kan neste alternativ være å foretrekke, nemlig kalkuler fra valgt dato. Dersom en ansatt ikke skal ha mertid, men få utbetalt time for time, benyttes valget, ikke beregn mertid.

Lønnsart: Basert på generelle innstilling i bedrift, kan Holte Time hente lønnssats fra ansatte. Da er det viktig å ha satt opp lønnsartene under bedrift – > innstilling -> lønnsarter på forhånd.

Valgfrie lønnsarter: Hva mener vi med valgfrie lønnsarter? Dersom en ansatt ikke skal ha mulighet til å føre timer på alle tilgjengelig lønnsart som bedriften har, er det mulig å begrense dette her. I nedtrekkslisten velges det aktuelle lønnsarter som ansatte kan føre timer på.

Valgfrie kostnadsmaler: Her er det samme logikk som over. Her kan vi begrense innsynet av kostandsmaler for en ansatt.

Timelønn: Ved å sette inn timelønn her, vil systemet kunne gi et mer korrekt bilde av inntekter og kostnader som påløper i et prosjekt. Det er likevel viktig å påpeke at det er lønnssystemene som utbetaler lønn og det er der det er viktig at timelønn legges korrekt inn. Noen lønnssystemer overstyrer Holte sine satser, men enkelt fileksporter tar med timelønn som settes her! Kalkulator symbolet viser kostpris på timer, dersom det er lagt inn faktor på sosiale og administrative kostnader, som f.eks arbeidsgiveravgift og forsiktig.

Arbeidskalender: Holte Time har en arbeidskalender funksjon basert på ulike land. Her finnes oversikt over helligdager. Vår kalender tar utgangspunkt i at det ikke skal jobbes på røde dager og beregner mertiden ut i fra dette. Dette kan overskrives ved å legge inn arbeidstid på røde dager.

Tillegg

Her har vi lagt til rette for at det kan legges inn kostnadsmaler knyttet til timeføring. Dette er spesielt nyttig dersom det er ansatte som har faste tillegg enten daglig eller pr time. Da sparer de tid på å legge dette til som ekstra linje. Dette kan f.eks være bastillegg, eller verktøygodtgjørelse, ansiennitetstillegg osv.

Scroll to Top