Miljørapporten

Miljørapporten finner du under menyen Miljø. Miljørapporten inneholder det som kreves i forhold til hva du skal rapportere på. Det du skal rapportere på er GWP per bygningsdel og livsløp, samt hvilke EPD’er som er brukt. 

Miljørapporten er bygget på samme lest som tilbudsrapporten hvor du kan redigere og velge hvilke tekster du vil ha med. Istedenfor økomomiske data er det miljødata som legges inn.

Slik gjør du det

  1. Legg inn ønsket tekst.
    • Dersom teksten er generell og du ønsker å gjenbruke den i andre prosjekter klikk på «Endre maler» og legg inn ønsket tekst. For å legge inn den redigerte malen klikk på «Endre tekst» og hent teksten fra malen du redigerte.
  2. Velg alternativene for miljødata du vil ha med og i hvilket avsnitt du ønsker å legge det inn i.
    • Klimagassregnskapet som skal foreligge i tiltaket ved ferdigstillelse,(sammen med all annen prosjekterings- og utførelsesdokumentasjon), er valget «Vis tabell for CO2e«.
  3. Klikk på PDF knappen for å skape rapporten.
Scroll to Top