Hjem » SmartKalk » SmartKalk Generelt » Prisforespørsel NS 3459

Prisforespørsel NS 3459

Har du mottat en prisforespørsel på NS 3459 xml-format kan du importere denne i SmartKalk. Pris forespørselen i SmartKalk og lagre ferdig pristilbud til NS 3459. Det er flere måter å komme i gang med å prise tilbudet. Du kan åpne prosjektlistedialogen, opprette nytt prosjekt og deretter følge veiviseren for ny kalkulasjon fra fil, men den kjappeste måten er ved hjelp av dra og slipp hvis du ikke vil bry deg med prosjektdetaljene i første omgang.

Importer prisforespørselen ved hjelp av dra og slipp

Finn prisforespørselen i filutforskeren eller e-posten du mottok den i som et vedlegg. Dra filen inn i det hvite området i SmartKalk, som vist under. En dialog spør deg om filen skal importeres i prosjektet som er åpnet eller til et nytt prosjekt.

Merk! Dersom du får spørsmål om du vil lage et pristilbud eller en postkalkyle, må du velge pristilbud dersom du skal sende tilbudet tilbake til den som sendte deg forespørselen.

Prising av prisforespørsel

Nå som pristilbudet er opprettet er det også klart til å prises. Du kan prise en og en post ved feks direkte prising av posten, legge til ressurser eller høyreklikk på posten og velg «Finn alternativer»  (Ctrl + F). Du vil nå kunne plukke poster fra ønsket prisbase og egene kalkualsjoner hvor søket er basert på posten sin NS 3420 kode.

Du kan også prise pristilbudet i sin helthet opp i mot en annen kalkualsjon eller prisbase ved hjelp av menyvalget Kalkulasjon->Prisoppdatering og materialvalg->Hent priser automatisk, (dette menyvalget ligger også under menyen forespørsel dersom du har lisens på den modulen). Dersom du ikke har eget grunnlag og prise mot kan du her benytte deg av Holte Prisbase. Se video for dette under.

Ferdig priset

Lagre pristilbudet tilbake som en NS 3459 fil ved å gå til ‘Fil->Lagre kalkulasjon til NS 3459 (xml)->Lagre NS 3459 tilbud‘. Dette valget er kun tilgjengelig dersom kalkulasjonen er opprettet basert på en prisforespørsel.

Scroll to Top