Kontoplan

Kontoplanen viser strukturen i kalkulasjonen du jobber i. Kontoplanen er også med å bestemme postnummeroppbyggingen. For postkalkulasjon vil kapittel være foreslått som øverste nivå og for elementkalkulasjon er det bygningsdel. Dette kan du endre på om det er ønskelig, men vi anbefaler å bruke forslagene fra programmet da dette er i henhold til norsk standard. Hvis kalkulasjonen du skal utføre også skal levere et klimagassregnskap er det en god grunn i seg selv til å bruke bygningsdel som en del av kontoplanen.

Når du oppretter en ny tom kalkulasjon kan du velge hvilken kontoplanoppbygning du vil ha, men dersom du ønsker å endre standard oppsett for kontoplanoppbygning gå til Verktøy->Alternativer og fanen kontoplan. Hvis du har et annet oppsett enn det programmet foreslår trenger du mao ikke å endre dette hver gang du oppretter en ny tom kalkulasjon.

Egendefinert konto

Hvis du vil bruke egendefinerte kontoer i kontoplanen kan du også definere egne lister for egendefinert konto 1, 2 og 3. For å gjøre dette gå til Administrasjonssenteret og fanen lister. Når du bygger opp en kontoplan i kalkulasjonen vil du få dette som plukkslister å legge inn kontoer fra.

Når du kalkulerer

For å legge til nye kontoer i kontoplanen når du kalkulerer, høyre klikk i kontoplanen og du vil få en meny opp. Valg her vil være i forhold til gitt kontplanoppbygning.
Merk! Dersom du ønsker å benytte deg av bygningsdelstandarden på tresifret nivå gå til Alternativer og huk av for ‘Bruk utvidet bygningsdelsliste’ under fanen brukerinnstillinger og generelt.

Redigere en konto i kontoplanen

Høyre klikk på ønsket konto du vil redigere i kontoplanen. Konto i henhold til standard bør du ikke endre nummer og navn på. Merk at du her kan legge på et tidspåslag som kun vil gjelde kalkulasjonsobjekter som hører til denne kontoen. Et enda bedre eksempel på når du ønsker å gjøre dette er f.eks. tidspåslag på en etasje.

Scroll to Top