Rapporter

Åpne rapportsenteret fra menyen Fil->Skriv ut eller ved å klikke på utskriftikonet.

Rapportene er delt inn i tre overordnede grupper: Eksterne, interne og material.
Eksterne rapporter vil inneholde salgspriser og er rapporter ment ut til din kunde.
Interne rapporter skriver ut selvkost priser og er følgelig ment for internt bruk.
Materialrapporter skriver ut materialforbruk for ressurser av type material i forskjellige varianter avhengig av hvordan du ønsker og har bygget opp din kalkulasjon.

Alle rapportene starter med filtreringsmuligheter. Det kan fort bli en del valg å ta stilling til, men til gjengjelde vil du kunne tilpasse rapporten slik du vil ha den.

Rapportene kan så presenteres på flere måter: utskrift, forhåndsvisning, eksport til pdf eller eksport til regneark.
Merk! Eksportfunksjonene forutsetter at man har et program som kan åpne valgt filtype installert.

Legg inn logo

Tilpass forside

Scroll to Top