Miljømodulen

For å få et klimagassregnskap må du berike dine materialressurser/produkter med miljødata i form av en EPD, (Environmental Product Declaration).

EPD dokumentet beskriver miljøprestasjonen til et produkt, på norsk brukes gjerne begrepet «miljødeklarasjon».

Kom i gang

Start et klimagassregnskap i SmartKalk ved å klikke på knappen CO2 i hovedvinduet eller via menyen Miljø CO2->Konfigurer og hent miljødata.

I denne dialogen er det noen valg, men alle valg er ferdig konfigurert i henhold til gjeldende standard. Det handler i hovedsak om hva som skal medtas og ikke.

Klikk eller hold musepekeren over informasjonsikonene for mer hjelp om dette. Dersom du har lite kjennskap til klimagassregnskap og gjeldende standard anbefaler vi en titt på DiBK sin veileder for klimagassregnskap.

Ved klikk på knappen «Hent miljødata» i dette vinduet vil SmartKalk hente maskinlesbare og produktspesifikke EPD’er fra NOBB for alle produkter som har NOBB-nummer.

Dette er per i dag den enkleste veien til et klimagassregnskap så lenge leverandøren har lagt inn en maskinlesbar EPD. Da slipper du å vite hvilken EPD du skal bruke og du får hjelp til omregning til enheten du har brukt i kalkulasjonen.

Fra EPD’en hentes indikatoren GWP, (Global Warming Potential), som er et  effekt når mål på de ulike drivhusgassenesdet gjelder global oppvarming.

Enhet for GWP er kg CO2-ekvivalenter. Gasser produktet har som bidrar til global oppvarming er regnet om til tilsvarende CO2 utslipp. GWP for CO2 er mao 1.

For produkter som ikke får treff må du finne produktet sin EPD på PDF format og hente ut tallene manuelt. I dialogen for produkter som mangler EPD vil varenummer av typen NOBB ha lenker direkte til NOBB sin produktside, se etter «EPD Miljødeklarasjon». Har du EDP-nummeret kan du bruke søkefunksjonen som ligger i EDP-registeret til SmartKalk hvor du kan få inn EPD’er som for eksempel ligger hos EPD-Norge elektronisk. Merk at du her ikke vil kunne få GWP-IOBC\GWP-FOSSIL delen direkte. Som er indikatoren du skal bruke for produkter av biomasse i Norge.

Det kan i starten være en møysommelig jobb å hente ut miljødata, pga manglende maskinlesbar EPD’er, men her vil det komme flere EPD’er fortløpende.

Merk! I SmartKalk kan du koble EPD’er du har manuelt registrert opp mot varenummer slik at operasjonen vil bli smidigere og smidigere for din egen del.

Når du har hentet miljødata

I ressursegenskaper vil du se tilknyttet EPD og sum GWP for valgte livsløpsmoduler. Du vil se kalkulert GWP på alle nivåer i kalkulasjonen.

Kolonner for GWP er lagt til dersom ingen er vist fra før. Du har med dette pris og miljøpåvirkning side om side og du kan ta valg ikke utelukkende på pris, men også på miljøpåvirkning

Oversikt

Under miljømenyen har du en ressursoversikt på produkter som har eller skal ha miljødata. Bruk denne til å se en overordnet visning på: bygningsdeler, livsløpsmoduler, ressurstyper og produkter. Bruk denne f.eks. for å se om noen produkter skiller seg ut i forhold til totalen.

Rapporter

Under miljømenyen har du en miljødatarapport hvor du kan legge inn egendefinerte tekster og skrive ut klimagassregnskapet. I rapportsenteret har beskrivelsesrapporten valg for å skrive ut GWP og du kan med denne rapporten få ut pris og GWP side om side!

Prosjektspesifikt klimagassregnskap

Dersom du ønsker å justere livsløpsmoduler for å gjøre klimagassregnskapet prosjektspesifikt endrer du på ønskede moduler på EPD’en i EPD registeret. EPD-registeret finner du under miljømenyen eller gå til ønsket ressurs og vis dens egenskaper.

Kvalitetsikring av klimagassregnskapet

Bruk kontroller miljødata under miljømenyen for å sjekke GWP opp mot gjeldende EPD verdier og om EPD’en fortsatt er gyldig.
(Dette er kontroller kalkulasjon funksjonen, som ligger under kalkulasjonsmenyen, som vises med predefinert valg for sjekk av miljødata.)

Scroll to Top