Hjem » SmartKalk » SmartKalk - Tips og triks » Tilvalg på tvers av kalkulasjoner

Tilvalg på tvers av kalkulasjoner

Har du et behov for å definere tilvalg/erstatningsvarer som går på tvers av kalkulasjoner? Du kalkulerer kanskje med standardvarer som du ønsker å tilby andre varianter på som mulige tilvalg til kunde? Da finnes det en enkel løsning i SmartKalk som kan forenkle din hverdag.

Hvordan definere egne tilvalg

Under menyen Verktøy->Vareregister->Mine varenummeralterntiver finner du verktøyet for å definere egne varealternativer. Merk at dette er rene vare for vare erstatninger. Dersom erstatningsvaren krever endret timeverk eller feks andre festemidler tar ikke denne funksjonen høyde for dette. Da må vurdere om du skal kalkulere tilvalget og legge dette som poster eller elementer i egen prisbase.

Mine varenummeralternativer-dialogen baserer seg på dra og slipp. Slik gjør du det:

 1. Søk opp standardvaren på høyresiden under Mine varer, (her finner du alle varer du har importert inn i SmartKalk). Dette skal være varen du bruker som standard i kalkulasjonene dine og som er varen du ønsker en enkel mulighet å tilby erstatningsvare for.
 2. Ved hjelp av dra og slip, dra varen fra mine varer på høyre siden over til tabellen for mine standardvarer.
  • Tabell markert med tallet 1 i bildet under.
 3. Søk opp det som skal være alternativer til standardvaren på høyresiden i mine varer.
 4. Marker en eller flere varer ved hjelp av shift knappen og dra ønskede varer til tabellen i bunn.
  • Tabell markert med tallet 2 i bildet under.

Hvordan bruke definerte alternativer i en kalkulasjon

Åpne kalkulasjonen du vil endre i.

 1. Åpne kalkulasjonen du vil gjøre endringer i.
 2. Finn ressursen som har varen du vil bytte ut eller legge til et definert alternativ for.
 3. Høyreklikk på ressursen og velg «Finn varenummeralternativer», eller bruk snarveien Ctrl+Alt+B.

Merk: Du har også mulighet til å bruke denne funksjonen i ressursvisningen.

I dialogen som vises vil du få en liste over alternativer som er definert og hvor du kan bytte ut med ønsket alternvativ. Du kan velge om SmartKalk skal opprette valgt alternativ som en ny ressurs eller erstatte den du står på. Erstatter du vil du få en knapp på ressursen som gjør at du kan enkelt kan gå tilbake til den opprinnelige varen du kalkulerte med. Hvis du oppretter valgt alternativ som en ny ressurs vil den du erstatter bli satt som valgfri.

Merk: For å se kun egne alternativer velg vis lokale. Les mer om de globale her.

Beskrivelsesrapporten

Du må ikke bytte eller gjøre noe i kalkulasjonen for å få nytte av varealternativene du har definert. Du kan skrive ut varealternativer som mulige tilvalg kunden kan velge sammen med resten av informasjonen du skriver ut med beskrivelsesrapporten.

I ekstern beskrivelsesrapport huk av «Vis varenummeralternativer» for å skrive ut definerte alternativer for de standardvarene du har kalkulert med. Definerte alternativer vil da listes opp med prisdifferansen ut fra standardvaren i kalkulasjonen.

Scroll to Top