Kalkulere alternativer

Når du har hatt behov for å bytte ut for eksempel en overflate med noe annet i kalkulasjonen din har du kanskje benyttet deg av bytt-funksjonen (Ctrl+B). Dette er i utgangspunket funksjonen vi anbefaler å bruke når du trenger å bytte ut noe i kalkulasjonen. Det finnes også en annen tilnærming dersom du trenger å synligjøre alternativet i kalkulasjonen. I SmartKalk har du en funksjon for å sette en gruppe, element, post eller ressurs som valgfri. Dette er en fin måte å kalkulere synlige alternativer. Når en gruppe, element, post eller ressurs er satt som valgfri vil du se prisen for kalkyleobjektet, men prisen vil ikke summeres oppover. Alternativet vil med det heller ikke være en del av sum pris for kalkulasjonen. Dersom du skal bestille varer vil heller ikke mengden for produkter under et valgfritt kalkyleobjekt hensyntas.

La oss ta et eksempel

Du ønsker å legge inn overfaltealternativer for et innerveggselement for å gi kunden pris på ulike overflater utover standard. Legg til de ulike variantene du ønsker å gi pris på i elementet ditt. Merk disse postene som valgfri i detaljvisningen under, egenskaper for post eller bruk snarveien Ctrl+T.

Veksle mellom hvilket alternativ du ønsker å aktivere i kalkulasjonen ved hjelp av valgfri muligheten. Prisen vil endres fortløpende på element og kalkulasjon. Dette er også en fin måte å sammenligne pris og miljøprestasjon for ulike valg dersom du er i gang med klimagassregnskap. Her har vi deaktivert standardoverfalten og aktivert alternativ 2. I eksemplet ser vi at alternativ 2 koster mer, men har en bedre miljøprestasjon i forhold til at produktet har mindre utslipp, (lavere CO2e).

MERK! Bruk av valgfrifunksjonen er en fin og hurtig måte å deaktiver og aktivere ulike alternativer i kalkulasjonen. I forhold til kalkulasjonsmaler bør du vurdere i hvor stor grad du bør bruke dette med tanke på vedlikehold. Mer innhold i kalkualsjonsmalen betyr også mer som skal vedlikeholdes.

Scroll to Top