Produksjon

Produksjon lar deg følge opp kalkulasjonen din på en enkel måte og du velger selv hvor detaljert du ønsker å følge opp på hele eller deler av kalkulasjonen. I toppen har du faner for all funksjonalitet relatert til produksjon inndelt i logiske bolker. Se nedover for hva du kan gjøre i de forskjelige fanene du har tilgjengelig. Denne modulen krever at du har lisens på produksjon.

Se her hvor enkelt du kan føre produksjon!

Under produksjonsfanen fører du produksjon. Ved hjelp av filterene kan du enkelt føre produsert på et overordnet nivå. Som feks vist i bildet under hvor en fører 50% produksjon for alle yttervegger i 1. etasje. Dette gjør du ved å velge 23. Yttervegger, 1. Etasje og skriv inn 50% i den markerte tekstboksen. Produsert mengde regnes ut ned til post nivå og dette gjør at du som bruker ikke trenger og ta stilling til hvilket nivå du skal føre på. Du kan med dette føre overordnet på noe og detaljert på noe annet. Du kan bruke alle filtrene her i kombinasjon eller alene, du velger.

Periodisering og endringsfanen

I produksjon ligger det mulighet for å bruke Faktura i Holte Portalen til å hjelpe deg med å fakturere avdragsnota og endringer. Endringer kalkulerer du på samme måte som du er vant til å kalkulere. Du kan i programmet sende varsler og endringsmeldinger for endringer.

Kostnadsfanen

Du kan legge inn dine bilag ved enten manuell inntasting eller import. Merk også muligheten til å legge inn interrimskostnader, kostnader du vet kommer, men som du ikke har fått regning på enda. Dette vil hjelpe deg med å få et riktig bilde av hvordan stå er akkurat nå. Interrimskostnader vil du få beskjed om du vil slette når du lager en ny periode.

Timeoversiktsfanen

Her ser du timene fordelt på det nivået du har registert timer på og kan enkelt sammenligne registrerte timer mot kalkulert og produsert. Desto mer detaljert du registrer timer, desto mer detaljert vil timeoversikten bli.

Timeføringsfanen

Du kan føre timer direkte i produksjonsmodulen eller hente fra Time i Holte Portalen. Til forskjell fra gamle SmartProd så trenger du ikke lenger låse timene for å få de ned i produksjon. Dette betyr at du nå får et bedre øyeblikksbilde, du trenger mao ikke vente til for eksempel månedslutt med å hente timer. Dersom timer endres eller slettes i Time i Holte Portalen vil de naturligvis endres neste gang du henter ned timer. Når du laster ned timer kan du velge om du vil knytte aktivitetene mot noe i produksjon eller ikke.

I lokal timeregistrering har du mulighet for dag, uke eller månedsvisning. En kjekk mulighet i månedsvisningen er muligheten for å registrere en aktivitet over flere dager for flere kontakter på en gang.

Bildet nedenfor illustrerer dette: Dra og slipp fra mandag til fredag, velg flere kontakter og vips så har du enkelt og greit ført timer for flere i en operasjon.

Underentreprenørfanen

Dette er en egen underentreprenørvisning for å hjelpe deg med å ha kontroll over dine underentreprenører.

Fremdriftsplan

Her kan du svært enkelt opprette en eller flere fremdriftsplaner. Klikk på knappen «Ny» og lag en fremdriftsplan gruppert på enten milepæl, kategori, fag, kontoplan eller egendefinert. Når du oppretter en fremdriftsplan kan du angi antall arbeidere, men dette kan du sette per gruppe etter at fremdriftsplanen er opprettet. En fremdriftslinje for registrerte og produserte timer vil vises over gruppen slik som over gruppen «Grunn» på bildet nedenfor. Fremdriftslinje for registrerte timer fordrer at timeføringen gjøres på samme nivå som valgt gruppering av fremdriftsplanen.

Redigering

Du kan endre og flytte så mye du vil på gruppene ved hjelp av dra og slipp.

Redigering av grupper og avhengigheter gjøres ved høyre eller dobbelt-klikk.

På høyre side av gruppen har du to funksjoner avhengig av hvor nær musepekeren er. Helt inntil kan du endre varighet. Rett utenfor kan du legge til avhengigheter mot andre grupper. Begge funksjoner fordrer at du holder venstre museknapp nede når du beveger musepekeren til ønsket sted.

Gjør enkelt om en dato til fridag ved å klikke på datoen.

Merk! Dersom det er kalkulasjonsobjekter som ikke er lagt inn i fremdriftsplanen så vil det vises en advarsel om antall løse poster øverst til høyre. Ved redigering av en gruppe kan du enkelt legge til ikke tildelte poster.

Navigering

Horisontalt rullefelt kan navigeres med musehjulet, vertikalt rullefelt med Shift nede i tillegg.

PDF-rapport

Det er to rapporter du kan ta ut i form av PDF. En som viser fremdriftsplanen og en detaljert rapport som lister opp innholdet i en eller flere grupper.

En liten videosnutt som viser modulen

Scroll to Top