Nabovarsling

Her finner du hjelpeartikler om nabovarsling

 • Naboliste

  Innhent nabolisten først når du er klar for å varsle naboer da listen ikke oppdateres automatisk

  Les mer

 • Historiske nabomerknader

  Har du nabovarslet i et annet system og har mottatt merknader, lastes disse opp som historiske nabomerknader

  Les mer

 • Død nabo

  Hva gjøres i de tilfellene mottaker av nabovarselet er død

  Les mer

 • Fjerne nabomerknad

  Slik fjerner du nabomerknader fra byggesøknaden

  Les mer

 • Manuell nabovarsling

  Hvordan bruke Holte ByggSøk til å nabovarsle manuelt

  Les mer

Scroll to Top